Tekirdağ 1 No’lu F Tipi’nde Partizan Dergisi için özel toplantı

Tekirdağ 1 No’lu F Tipi’nde Partizan Dergisi için özel toplantı

Tekirdağ 1 Nol’lu F Tipi Müdürlüğü, tutsak Partizanların dergi talebini “değerlendirdi.”

28 Eylül 2023

Partizan Dergisinin, deprem dayanışma çalışmaları ve Rojava’da gelişen süreç ile Kaypakkaya’ya ilişkin makalelerden oluşan 98. sayısı tutsaklara verilmedi.

Bunun üzerine tutsaklar  abone oldukları dergilerin verilmesini isteyen bir dilekçe yazdı. Hapishane idaresi ise tutsakların talebini görüşmek üzere özel bir toplantı düzenledi.

Eğitim Kurulu Başkanlığı tarafından tutsaklara gönderilen kararda şu ifadelere yer verildi:

“..Kurumumuz Eğitim Kurulu aşağıda unvanları bulunan üyelerden müteşekkil kurum müdürü başkanlığında kurum toplantı salonunda kurumumuzda hükümlü olarak kalmakta olan Coşkun Akdeniz, Murat Deniz ve Yaşar Eriş ve Veli Özdemir’e gelen Partizan Dergisi ( Sayı: Eylül 2023/98) hakkında görüşmek üzere toplandı…”

Kurul, dergide yer alan deprem dayanışma çalışmalarının yer aldığı sayfalar ile Rojava’da Ermeni halkının içinde bulunduğu süreci içeren makaleleri sakıncalı buldu.

Kurul, diğer yandan seçim sürecine ilişkin yapılan değerlendirmeleri de beğenmedi.

“Tutsakların dergi okuması amaca uygun değilmiş”

Kararda şöyle denildi:

“Adı geçen hükümlüler terör suçundan yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumunda bulunmaktadır. Hükümlülere Partizan Dergisi (Sayı: Eylül 2023/98( isimli yayının verilmesi durumunda hükümlülerin mensubu olduğu terör örgütü ile bağların zayıflatmayacağı aksine terör örgütü hedefleri doğrultusunda hareket etmeye devam edecekleri örgütle olan bağlarını daha da kuvvetlendireceği iyileştirilmeleri amacına ulaşmayı zorlaştıracağı hükümlülerin yeniden suç işlemesini engelleyici etkenleri zayıflatacağı, bunun da ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı ile ulaşılmak istenen temel amacı ortadan kaldıracağı görülmüştür”

Hapishane idaresi, siyasi tutsakların dışardaki gelişmeleri, devrimci-demokratik ilerici güçlerin gündemini takip etmek istemesini diğer hapishanelerdeki yoldaşlarıyla mektuplaşmak ve görüş alışverişinde bulunmak istemelerini kurum disiplinini ve düzenini bozucu veya tehlikeye düşürücü buluyor.

Hapishane idaresinin bu kararı, siyasi tutsakları rehabilite edilmesi gereken kişiler olarak gören devlet bakışını da yansıtmaktadır. Hapishane idareleri, tutsakların en doğal iletişim haklarını sudan gerekçelerle gasp ederek tecrit içinde tecridi koyulaştırıyor.

Yapılan toplantıda derginin tutsaklara verilmemesi kararlaştırıldı. Böylece Tekirdağ 1 No’lu F Tipi Hapishanesi’nin de “huzuru sağlanmış oldu.”