MAKALELER

Kaypakkaya, Mücadele Zincirinin Tarihsel Halkasıdır!

Kaypakkaya, Mücadele Zincirinin Tarihsel Halkasıdır! Proletaryanın Nihai Zafere Gideceği O Engebeli Yolun Pusulasıdır “Tüm baskı ve yıldırma saldırılarına rağmen bu bahar uzun soluklu bir kavgaya tanıklık edecektir. Onun için ittifak güçlerini önemsemeli, ortak mücadele paydalarını […]

MAKALELER

 Düşlerimizi Gerçek Kılacak Adres; Kaypakkaya

 Düşlerimizi Gerçek Kılacak Adres; Kaypakkaya “Biz Kaypakkaya’nın durdurulamaz, teslim alınamaz, devrimci bilinçle dolup taşan çizgisine olan inancımızla bugünün her görevinin üstesinden gelecek kudrete sahibiz, devrim mücadelesine atılmak isteyen her gencin bu düşlerini zamanla heba edeceği […]

MAKALELER

1915’ten 1937’ye Dersim Tertelesi!

1915’ten 1937’ye Dersim Tertelesi! Dersim Tertelesi ’70 kuşağı sol-sosyalist devrimciler arasında ve bugün dahi yürütülen tartışmalarda, hakim sınıfların mı yoksa halkın yanında mı olmanın önemli bir göstergesi olmuştur. 15 Mayıs 2024 Üzerinde yaşadığımız coğrafyada soykırımlar, […]

MAKALELER

Kaypakkaya’nın Gençlik ve İşçi Sınıfı Mücadelesine Yaklaşımı

Kaypakkaya’nın Gençlik ve İşçi Sınıfı Mücadelesine Yaklaşımı “Kaypakkaya’nın sadece direnişinden değil pratiğinden de öğrenmeliyiz.” 14 Mayıs 2024   Bundan tam 51 yıl önce TC devletinin işkencehanelerinde komünist tavır takınarak ve devletin temsilcilerini yenerek ölümsüzleşen İbrahim […]

MAKALELER

Devrimci Militanlaşmaya Ket Vuran Kendine Görecilik

Devrimci Militanlaşmaya Ket Vuran Kendine Görecilik “Devrimcilik bilinçli olarak seçilen bir yaşamdır. Devrimci doğulmuyor, devrimci olunuyor! İçinde bulunduğumuz çağda karşı-devrimin ideolojik-politik ve askeri saldırılarıyla çevrili olduğu bu ortamda kişinin kendi kendisi ile de sürekli mücadeleyi […]

MAKALELER

Bir Pratik Sürecin Tecrübeleri…

Bir Pratik Sürecin Tecrübeleri… “Arşiv belgelerinde “kayboldu” diye yazılan yüzbinlerce çocuk ve kadın, Arap ve Kürt aile ve aşiretleri tarafından himaye edilmiştir. Bu himayenin nasıl gerçekleştiği bilinmez ancak bugünün Suriye Ermenileri bu aşiret ve ailelere […]

MAKALELER

Dürüstlük…

Dürüstlük… “Eğer girdiğimiz yol, devrimci bir yol ise o yolun bitiş çizgisinde devrim tüm muhteşemliği ile karşımıza çıkacaktır. Eğer girdiğimiz yol devrimin yolu değilse yolun sonunda burjuva düzenin bataklığı karşılaşmamız bir rastlantı değildir.” 14 Mayıs […]

MAKALELER

Soykırım Çalışmalarının Güncelliği

Soykırım Çalışmalarının Güncelliği “Soykırıma uğramış olan Ermenilerin önemli bir bölümü Müslümanlaşmış, Türkleşmiş, Kürtleşmiş ve Araplaşmıştır. Asimile edilemeyenler belli başlı birkaç kilisenin ataerkil, heteroseksist sınırlarına hapsedilmiştir. Bu durumda soykırımla ilgili çalışmalar yürütmek daha da çetrefilli hale […]

MAKALELER

Emperyalist Savaşlar ve Emperyalistler Arası Çelişkiler

Emperyalist Savaşlar ve Emperyalistler Arası Çelişkiler “Dünya pazarlarının yeniden paylaşımı için tüm emperyalist ülkeler ABD, Rusya, Çin, Almanya, İngiltere, Fransa ve askeri ittifakları aktif bir şekilde 3. Emperyalist Paylaşım Savaşı’na hazırlanıyorlar. Mevcut olan silahlarını son […]

MAKALELER

109. Yılında Ermeni Soykırımı

109. Yılında Ermeni Soykırımı Bu “Müesses Nizam”a uymayan, eleştirisel yaklaşan herkes, her örgüt düşmandır. “Terörist”tir. Örneğin 1996 yılında kurulduğu ilk günden itibaren bütün dikkatleri üzerine çeken Agos Gazetesi Ermeni sorunu, yüzleşme toplumsal sorunların ele alındığı […]