Partizan: Dağlık Karabağ (Artshak) Ermeni Halkına Yönelik Saldırıya ve Artshak’ın İşgali-İlhakına Hayır!

Dağlık Karabağ (Artshak) Ermeni Halkına Yönelik Saldırıya ve Artshak’ın İşgali-İlhakına Hayır!

Artshak’ın Özgürce Ayrılma Hakkı Meşrudur ve Savunulmalıdır

Partizan, Azerbaycan’ın uzunca bir süredir abluka altında tuttuğu Dağlık Karabağ’a yönelik saldırılara ilişkin bir açıklama yaptı.

28 Eylül 2023

“Tarihsel ve demografik olarak bir Ermeni yurdu olan Dağlık Karabağ (Artsakh), Azerbaycan Aliyev diktatörlüğü tarafından aylarca yiyeceksiz, yakıtsız, ilaçsız bırakılarak Türkiye ve İsrail işbirliğiyle gerçekleştirilen saldırı sonrasında işgal edildi.” sözlerine yer verilen açıklamada, bölgede yüzyıllardır ermeni halkının yaşadığına ve bir kez daha Ermeni halkının zorla evlerinden sürgün edildiğine dikkat çekildi.

“Dağlık Karabağ (Artshak) Ermeni Halkına Yönelik Saldırıya ve Artshak’ın İşgali-İlhakına Hayır! Artshak’ın Özgürce Ayrılma Hakkı Meşrudur ve Savunulmalıdır!” başlıklı açıklamada şunlar kaydedildi:

“Aliyev Diktatörlüğü, Artshak’ın işgal ve ilhakını “terörle mücadele” olarak tanımlayıp meşrulaştırmaya çalışsa da gerçekte bölgede yüzyıllardır Ermeni halkı yaşamaktadır. Aylarca süren ambargo ve son işgal saldırısıyla, Dağlık Karabağ Ermeni halkına yeni bir soykırım dayatıldı. Bölgede yaşayan Ermeni halkına soykırım tehlikesine karşı bir kez daha göç dayatıldı.

Dağlık Karabağ’ın işgal ve ilhakı Azerbaycan’ın “toprak bütünlüğünün sağlanması” olarak propaganda edilse de asıl hedef, bölge gerici devletlerinin ve emperyalistlerin bölgesel çıkarlarıdır. Azerbaycan Aliyev Diktatörlüğü, tam destek aldığı faşist TC rejimiyle doğrudan karayolu bağlantısı kurmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla Ermenistan’ın güneyi işgal edilmek, “Zangezur Koridoru” denilen bölge denetim altına alınmak istenmektedir.

Azerbaycan’ın bu işgal saldırısına, Rusya emperyalizmi yol vermiştir. Yine Ermenistan’da yönetimi elinde tutan Ermeni hakim sınıfları da kendi çıkarları gereği Dağlık Karabağ Ermeni halkını yalnız bırakmıştır.

On yıllardır Karabağ’ın siyasal rantını kendi politik çıkarları için kullanan ve Karabağ’ın savunulması için hiçbir hazırlık yapmayan bu çevreler, Dağlık Karabağ’ın kendini savunması için yardım elini dahi uzatmamışlardır.

Dağlık Karabağ Ermeni halkına 1915 Ermeni Soykırımı’ndan yüzyıl sonra bir kez daha soykırım dayatılmış durumdadır. Yüzyıl sonra Ermeni halkı bir kez daha göç yollarına düşmek zorunda bırakılmıştır.

Azerbaycan başta olmak üzere bölge gerici devletlerinin desteğiyle gerçekleştirilen bu işgal ve ilhak saldırısını lanetliyoruz. Ermeni halkının kurtuluşu, kendi gücüne güvenmek ve iç birliğini sağlamasından geçmektedir.

Her türden gerici, ırkçı ve faşist saldırganlığa, bölge halkları arasındaki eşitliği dinamitleyen, şovenizmi kışkırtan tutum ve tavırlara karşı, ulus ve milliyetlerin tam hak eşitliğinden başka bir çözüm yoktur.

Tüm ezilen ulus ve milliyetlerin olduğu gibi Karabağ (Artsakh) Ermenilerinin ve mücadelesinin yanındayız!

Bu vesileyle Karabağ’a yönelik işgal ve ilhak saldırısına karşı dünyanın çeşitli yerlerinde yapılan protesto ve dayanışma eylemlerine en güçlü şekilde katılım çağrısı yapıyoruz!”