Partizan 92. Sayısı Çıktı

Yeni bir Partizan sayımızla birlikteyiz. Bu sayımız bir hayli gecikmeli çıktı. Dergimizin periyodunda yaşanan aksama tamamen bizden kaynaklıdır. Partizan Dergisi’nin yazarları ve okurları ülkemizdeki sınıf mücadelesinden bağımsız değillerdir.

Tam aksine onlar, Karl Marks’ın o ünlü “Feuerbach Üzerine Tezler”in 11. Maddesi’nde ifade ettiği noktaya ithafla söylersek “dünyayı yalnızca çeşitli biçimlerde yorumlamamışlar; onu değiştirme mücadelesi”nin de bir parçası olmuşlardır. Tam da bu nedenle Partizan dergisi ülkemizdeki sınıf mücadelesinden, onun öncü ve örgütlü mücadelesinden bağımsız bir yayın olmadığı için, dönem dönem periyodunda aksamalar olabilmektedir.

Okurlarımızın bu gerçeğin farkında olduğunun bilincindeyiz. Ancak bizler bu noktada yaşanan gecikme için okurlarımıza özeleştiri vermeyi gerekli görüyoruz.

Partizan’ın bu sayısında yayımladığımız çalışma; “Türkiye’nin Sosyo-Ekonomik Tahlili Sisifos Hali” adlı kitaba ek olarak hazırlanmış bir örnek alan çalışmasıdır. Bu çalışmanın özgünlüğü, son derece yetersiz kaynaklar ve koşullar içinde yapılmış olmasıdır. Okurlarımız belgeyi incelerken bu gerçeğin bilincinde olmalıdır.

Bu haliyle çalışma eleştiriye, geliştirilmeye ve zenginleştirilmeye ihtiyaç duymaktadır. Bu sayımızda yayımladığımız diğer belgeler ise Proletarya Partisi’ne yönelik gerçekleştirilen darbeci tasfiyeci saldırının paslı bir silahı olarak kullanılmak istenen; Halkların Birleşik Devrim Hareketi’ne (HBDH) yönelik PP’nin içinde yaşanan tartışmalardır.

Bu belgeleri yayımlamamızın nedeni, PP içinde darbeci tasfiyeci saldırıya önderlik eden “kast kliği”nin, burjuva politikacılara taş çıkartırcasına, döneminde PP içinde de sansür uygulamasına başvurması, buna cüret edebilmesidir.

Bu durum bile kendi başına, PP’nin ideolojik-kültürel olarak nasıl bir yozlaşma eşiğine getirildiğini, kariyerizm uğruna en temel ilkelerin nasıl çiğnendiğini göstermesi açısından anlamlıdır. Belgeler incelendiğinde rahatlıkla görülecektir ki; darbeci tasfiyeci anlayış,

PP’yi tasfiye etmek ve sınıf mücadelesinde varlık göstermesini engellemek için elinden geleni yapmıştır. Belgelerin yayımlanarak tarihe not düşülmesi bu açıdan gereklidir.

PARTİZAN Sayı: 92