OCAK AYI | AÇIKLAMA: LENİN’İN BAYRAĞI ALTINDA TOPLANALIM!

Devrim ve Komünizm Mücadelesinde Ölümsüzleşenlerimizi Anıyoruz!

LENİN’İN BAYRAĞI ALTINDA TOPLANALIM!

Türkiye Komünist Partisi Marksist Leninist Merkez Komite, bir açıklama yayımlayarak devrim ve komünizm mücadelesinde ölümsüzleşenleri andı.

22 Ocak 2024

“Devrim ve Komünizm Mücadelesinde Ölümsüzleşenlerimizi Anıyoruz! LENİN’İN BAYRAĞI ALTINDA TOPLANALIM!” başlığıyla yayımlanan ve “Sınıfsız, sınırsız, sömürüsüz, özgür bir dünyanın yaratılması mücadelesinde ölümsüzleşenlerimizi anıyoruz. Safını sömürülen enternasyonal proletaryadan, ezilen emekçilerden ve dili, kültürü, inancı yasaklanan mazlum halklardan yana belirleyip, bu amaç doğrultusunda mücadele ederken hayatlarını kaybeden ölümsüzlerimizi onurlandırıyoruz.” sözlerine yer verilen açıklamada ölümsüzleşenleri anmanın önemine dikkat çekildi.

tkpml.com sitesinde yayımlanan açıklama şu sözlerle başlıyor:

“Bir kez daha onların yaşam ve mücadele pratiklerini sahipleniyoruz. Bir kez daha devrim ve komünizm mücadelesinde ölümsüzleşenlerimizin enternasyonal proletarya ve ezilen halkların kurtuluş mücadelelerinin geleceği kazanma iradesinin somut birer göstergesi olduğunu teyid ediyoruz.

Partimiz, Şubat 1978 tarihinde gerçekleştirdiği I. Konferansı’nda her yılın Ocak ayının son haftasını enternasyonal proletaryanın mücadelesinde ölümsüzleşenlerimizi onurlandırmak; Türkiye ve Türkiye Kürdistanı devrim ve komünizm mücadelesinde hayatlarını kaybedenleri anmak ve mücadele miraslarını sahiplenmek için “Parti ve Devrim Şehitleri Anma Haftası” olarak ilan etmiştir.

Bu tarihten günümüze her yıl Ocak ayının son haftası devrim ve komünizm mücadelelerinde ölümsüzleşenlerimizi anıyor, onların mücadele pratiklerinden öğrenmeye devam ediyoruz. Denilebilir ki, partimiz yarım asrı aşan mücadele pratiği içinde bu konuda da bir gelenek yaratmış, devrimci mücadelelerde ölümsüzleşenlerimizi hiçbir ayrım gözetmeden sahiplenmiş, komünizm için ölümsüzleşenlerimizi anmış, yaşam ve mücadele pratiklerini onurlandırmıştır.”

“Leninizm emperyalizm ve proleter devrimler çağına ilişkin teorisi olarak gelişmiş; savaş içinde doğmuş ve pratikte sınanmıştır.”

Açıklamada ezilen dünya halklarının önderi V.İ.Lenin’in ölümsüzlüğünün 100. yılı olduğu hatırlatılarak Lenin’in işçi sınıfı ve dünya halkları için önemine dikkat çekildi:

“Devrim ve komünizm mücadelesinde ölümsüzleşenlerimizi andığımız bu yıl aynı zamanda enternasyonal proletaryanın ve ezilen dünya halklarının önderi V.İ.Lenin yoldaşın ölümsüzlüğünün 100. yıldönümüdür. Lenin yoldaşı, 21 Ocak 1924’de ölümsüzlüğe uğurladık. Aradan geçen yüzyıl içinde Lenin, enternasyonal proletaryanın ve ezilen halkların mücadelelerine yol göstermeye devam etti. Çünkü o, enternasyonal proletaryanın kurtuluşunun yolu olan Marksizm bilimini güncelleyerek kendi çağının Marksizm’i olan Leninizm aşamasına ulaştırmıştır. Marksizm, kapitalizmin görece barışçıl bir şekilde geliştiği dönemin teorisiyken, Leninizm emperyalizm ve proleter devrimler çağına ilişkin teorisi olarak gelişmiş; savaş içinde doğmuş ve pratikte sınanmıştır.

Böylelikle Marksizm-Leninizm, enternasyonal proletaryanın kurtuluş mücadelelerinde genel olarak proleter devrimin teori ve taktiği, özel olarak proletarya diktatörlüğünün teori ve taktiği haline gelmiştir.

Lenin yoldaşın, Marksizm bilimine çok önemli katkılarından biri olan “kapitalizmin en yüksek aşaması olarak emperyalizm” çözümlemesi, aradan yüz yıl geçmesine rağmen halen güncelliğini korumaktadır. Günümüzde emperyalist tekeller arasında rekabetin arttığı, yer yer Ukrayna’da olduğu gibi silahlı çatışmaya evrildiği, Ortadoğu başta olmak üzere çeşitli coğrafyalarda katliamların, zorla yerinden etmelerin ve yeni bir paylaşım savaşı tehlikesinin işaretlerinin yaşandığı günümüzde, Lenin yoldaşın işaret ettiği gerçekler enternasyonal proletaryanın ve ezilen halkların mücadelelerine yol göstermeye devam ediyor.

Yine Lenin yoldaş, ezilen ulusların Özgürce Ayrılma Hakkı’nı yani ayrı bir devlet kurma hakkını tavizsizce savunarak günümüzde emperyalist kapitalizmin yarattığı ulusal sorunlar karşısında enternasyonal proletaryanın eline güçlü bir teorik silah vermenin yanında ezilen ulusların emperyalizme ve kapitalizme, ulusal imtiyaz ve baskılara karşı haklı ve meşru mücadelelerine ilham kaynağı olmayı sürdürüyor.”

“İşçi sınıfı ve ezilen dünya halkları geleceği mutlaka kazanacaktır.”

Açıklamada son olarak Lenin şahsında halk demokrasisi, sosyalizm ve komünizm mücadelesinde ölümsüzleşenlere dikkat çekerek şu ifadelere yer verildi:

“Ölümsüzlüğünün 100. yıldönümünde Lenin yoldaş başta olmak üzere enternasyonal proletaryanın ölümsüz önderlerini bir kez daha anıyoruz. Devrim ve komünizm mücadelelerinde ölümsüzleşenlerimizin ayak izlerine basarak yürümeyi sürdürüyoruz.

Onlar ki, on binlerce yıllık insanlık tarihinin çok küçük bir zaman dilimine karşılık gelen sınıflı toplum gerçeği içinde, kendilerine dayatılana razı olmayan, her türlü sömürünün, zulmün, ataerkil baskının karşısında isyan eden kitlelerin önderleri, temsilcileri ve mütevazi birer sıra neferi olarak ölümsüzleşmişlerdir. Tam da bu nedenle, sınıflar mücadelesi içinde tarihi yapanların kahramanlar değil kitleler olduğu gerçeğinden hareketle geleceği kazanmanın somut birer şahidi olmuşlardır.

İşçi sınıfı ve ezilen dünya halkları geleceği mutlaka kazanacaktır. Kazanacaktır çünkü sınıflar var olduğu, sömürü ve baskının yaşandığı, dili, inancı, ulusal kimliği inkar ve imha edilenlerin olduğu koşullarda isyan edenler de mutlaka olacaktır.

Kazanacaktır çünkü enternasyonal proletarya ve ezilen dünya halkları kendi eylemleri içinde yeni önderler ve yeni sıra neferleri yaratmaya devam edecektir. Kazanacaktır çünkü devrim ve komünizm mücadelesinde ölümsüzleşenlerimiz, kendi kişisel çıkarlarını değil, işçi sınıfının ve ezilen halkların özlemlerini sahiplenmişlerdir. Kazanacaktır çünkü komünist partisi ve kitleler olduğu müddetçe her türlü mucize yaratılabilir.

Varsın eski dünyanın temsilcileri, ölümünü hisseden yaralı bir canavarın son çırpınışıyla saldırsınlar. Varsın hapsederek susturmaya çalışsınlar. Varsın her türlü teknolojik üstünlüğü kullanarak devrimci ve komünistleri katletsinler.

Gelecek; sınıfsız, sömürüsüz, özgür bir dünya isteyenlerindir! Gelecek yeni demokratik devrim, sosyalizm ve komünizmdedir!

Ölümsüzlüğünün 100. yılında Lenin yoldaş yaşıyor, Leninizm savaşıyor!

Devrim ve komünizm için ölümsüzleşenlerimizi anıyoruz!”