Bir Partizan | Kampanyamıza güç verirken…

 Kampanyamıza güç verirken…

“Gazetemizi sahiplenerek ezilenlerin direnişinin örgütlü gücünü sahiplendiğimizi bilince çıkardığımızda doğru rotada olduğumuzu göreceğiz. Kampanyamıza güç verirken aslında kendi direnişimize güç veriyoruz”

7 Kasım 2020

Gazetemizin başlatmış olduğu kampanyanın günümüzde ne denli ihtiyaç olduğunu Ortadoğu’dan bir okur olarak daha net hissediyoruz.

Özellikle bölge gelişmelerinin doğru bir habercilik ve yorumla bizlere, kitlelere iletilmesine büyük bir ihtiyaç var.

Siyaset herkes tarafından yapılır ve uygulanır. Kitlelerin dağınık ve sistematize olmayan düşüncelerinin gazetemize, forum/okur formatlarıyla yansımasının olması gerektiği gibi bu fikirleri sentezleyen ve belli bir yön vererek, kolektifin düşüncelerinin aynı yayın içerisinde sunulması ihtiyacını karşılamak, gazete emekçileri kadar kolektifin de sorumluluğundadır.

Evet; faşizme karşı hamleler başlatılırken, işçiler direnirken, gençlik mücadele yürütürken, kadınlar kırımlara karşı ses olmaya çalışırken, göçmenler hakları için çabalarken, sağlık emekçileri pandemiye kurban olmamak için çırpınırken; buralardan çıkan fikirlerin ve pratiklerin gazetemize yansıması anın ihtiyacıdır. Buradan beslenecek ve yine buradan besleyeceğiz.

Beslenemediğimiz durumda ideolojiyi doğru temelde üretemediğimiz ortadadır. Bu durum bizlere direniş nüveleri ile ilişkide olmamızı koşullamakta, devamında gazetemizi bu yönlü beslememiz gerektiğini bizlere öğretmektedir.

Ortadoğu’daki gelişmelerin ülkemizi, ülkedeki gelişmelerin de tüm bölgeyi etkilediğini en net hissedenler olarak söylüyoruz; gazetemiz ihtiyaçtır ve bu ihtiyaç karşılıklıdır. Buradan beslendiğinde gazetenin niteliği artacak, kolektifin bölgeye dair analizleri de burayı besleyecektir.

Gün gün gelişmeler ve siyasal atmosfer, kitlelerin istem ve yönelimlerinin analiz edilmesi gerekir. Gazete bu anlamda örgütleyici görevini yerine getirmeye devam ediyor. Bu gerçekliğin herkes tarafından görülmesi ancak gazetemize hak ettiği değeri verdiğimizde mümkün olacaktır. Kafkaslar’da süren savaşımı en doğru tahlilde analizini yapan yayınlara ne denli ihtiyaç olduğunu TC-Azeri devletlerinin, Karabağ’a saldırısında daha net olarak gördük. Doğru bir analiz için, doğru bir ideolojik çizgi şarttır.

Bu temelde anlayış ve düşüncelerin gelişimi gerçekleşir. Doğru bir düşünce, ancak yayınlar (buna sosyal medya da dahil) üzerinden halka ulaştırılır.

Gazetemizin kampanyası salt gazeteyi ilgilendiren bir kampanya değil, aynı zamanda tüm kolektifi geliştirecek olan bir kampanyadır. Bu kampanya faşizme karşı yürütülen kampanyalarla bütünlüklü ele alınması, faşizmin saldırılarına karşı bir bariyer ve mücadele hattı olarak ele alındığında daha fazla bir anlam kazanacaktır. Ev ziyaretlerinden okur toplantılarına, sokak mücadelelerinden aktif direnişlere, hapishanelere kadar her alanda gazetemizin örgütleyici gücünü göstermek bizim en temel görevimiz olmalıdır.

Bu şekilde kitlelerin direnişçi ve mücadeleci hattı daha fazla karşımıza çıkacaktır. Evet kitlelerin direnişi kolektifteki hantal, pasifist yanların giderilmesine panzehirdir. Bunun yerine getirilmesinde en temel aracımız gazetemizdir. Kitlelerin direnişini görelim demek, bunun gazetemiz vasıtasıyla önce kolektife sonra genel devrimci çevrelere yansıtılması demektir.

Faşizmin saldırganlığı güçlüdür yerine kitlelerin direnişinden öğrenelim demek; haklarımız gasp ediliyor yerine hakları için direnişi seçtiler demek; polisin saldırıları yerine direniş gösteren yanını işlemek kitlelere daha farklı bir bilinç taşıyacaktır. Sürekli bir mağduriyet yazımından, aktif mücadeleci bir yazım içeriğini geliştirmek, yayınımızı bu temelde kitlelere sunmak aslolandır.

Hapishanelerde süren “sessiz katliam”a karşı yayınımızın ne denli önemli bir misyonu olduğunu görerek gazetemize sahip çıkmak ve kitlelerle bütünleşmesini sağlamak durumundayız. Doğru bir politika kitlelerde maddi güce dönüşürse anlam kazanacaktır. Bundandır ki doğru bir anlayışı savunan kişilerin varlığı ile doğru bir düşünceyi savunan yayınların varlığı bir bütündür. Bunun iyi görülmesi gerekir.

Güncel gelişmelere takınılacak en doğru tavırları salt temel ilkelere üzerinden açıklayamayız. Bu ilkelerin ana göre yorumlanması ve içinin siyaseten doldurulması meselesinde de yine yayınımızın ne denli önemli olduğunu görebileceğiz.

Kısacası nereden bakarsak bakalım, faşizme karşı mücadelemizin gelişiminde gazetemizin önemini bir kere daha karşımıza çıkmaktadır. Gazetemizi sahiplenerek ezilenlerin direnişinin örgütlü gücünü sahiplendiğimizi bilince çıkardığımızda doğru rotada olduğumuzu göreceğiz. Kampanyamıza güç verirken aslında kendi direnişimize güç veriyoruz.