24 NİSAN | “Değişimin yarattığı yenilenmenin inanç ve coşkusunun kararlılığıyla kavga yılımızı selamlıyoruz!”

Edirne ve Kandıra F Tipi Hapishanelerinden mesaj yollayan TKP/ML dava tutsakları, Ermeni Soykırımını lanetledi ve Proletarya Partisi’nin 48. mücadele yılını inançla selamlayarak “proletarya partisinin çelik iradesiyle, değişimin yarattığı yenilenmenin inanç ve coşkusunun kararlılığıyla…” dediler. Mesajlar şu şekilde:

KANDIRA | Selam olsun TKP/ML’yi yaratanlara, yaşatanlara, büyüterek yarınlara taşıyacak olanlara bin selam!

24 Nisan coğrafyamızda önemli ve özgün günlerdendir. İlk özelliğini, 24 Nisan 1915’te Osmanlılar tarafından idam edilen 220 aydın, ilerici ve kanaat önderi Ermeni yurttaşın katledilmesine giden sürecin başlangıç günüdür. Bu tarihi gün Ermeni soykırımının sembolik tarihi olarak hafızalara kazınmıştır. Üzerinden geçen 104 yıla rağmen Ermeni soykırımını unutmadığımızı, Ermeni halkının acılarını en kalbi duygularla paylaştığımız, soykırımın tüm sorumlularını en derin duygularımızla tekrar lanetliyoruz.

Yine bundan 47 yıl önce (24 Nisan 1972’de) Malatya dağlarında komünist önder İbrahim Kaypakkaya ve bir grup yoldaşı tarafından kurulan partimiz, Nisan Güneşi’miz; TKP/ML’nin kuruluş günüdür. Bu coğrafyanın egemenlerince ezilen halklara dayatılan, hükümran kılınmak istenen zulüm ve sömürü çarkının koyu karanlığını bir ucundan tutuşturarak yakma ve yok etme kavgasına rehberlik edecek; Enternasyonal proletaryanın coğrafyamızdaki temsilcisi olacak bir irade beyanı olarak doğmuştur.

TKP/ML’nin bu coğrafyadaki aydınlık Nisan Güneşi olmasının esas sebebi; Önderi ve kurucusu tarafından atılmış sağlam bir ideolojik-politik temellerdir… Fakat biz ardılları, aynı bilinç ve cüretle önderimiz Kaypakkaya’nın takipçisi olamadık… Bu özeleştirel bilinçle, yine onur ve gururla il günkü heyecan ve kararlılıkla bu mirası taşımaya, eksiklik ve yetmezliklerimizle mücadele ederek aşmaya, önderimizin açtığı komünist çağrıyı büyüterek, düşlerimizi gerçek kılmaya çalışıyoruz… Bu tarihi görevimizi başaracağız!

Teorisi ve pratiğiyle komünist önder sıfatını hak eden bu prototip komünist kişiliği örnek almak, bugün tüm devrim ve komünizm mücadelesi yürüten neferlerin ortak fikri, paydası olmalıdır. Bugünkü zorlu, tarihsel koşullarda her zamankinden daha fazla böylesi teori ve pratiği ustaca birleştiren etkin, yetkin militan, kadrolara ve önderlere ihtiyacımız var.

Bugün TKP/ML’nin revizyonizm ve reformizmin 50 yıllık hakimiyetinde açtığı gediği, çatlağı büyüterek… Yeni bir komünist ideolojik-politik hegemonya alanı tesis etmekte manivela ve çıkış kapısı olarak kullanmak hepimizin ayrımsız, ortak ve zorlu görevidir…

Kolektifliğin kumandaya oturtulması, canlı bir ‘iki çizgi’ mücadelesi ile demokratik kültür devrimlerimizde ve yenilenmede sürekliliği sağlayarak bunu başarabiliriz. Başaracağız!

Biz buna 24 Nisan 1972’den beri mahkumuz! Devrimimizin zaferi için olmazsa olmaz yeni ideolojik hegemonya alanı kurma çaba ve çalışmalarına ortak olan, bulunduğu alan ve mevzilerde karınca kararınca katkıda bulunup somutluk kazandıran tüm militan, kadro ve yoldaşlara sonsuz başarılar!

Özgür gelecekte buluşuncaya değin, sağlık direnç ve umutla kalalım!

EDİRNE | 48. yılımızda, ileriye, zafere! İsyanın türküsüyle yürüyenlere selam olsun!

Kawa’nın yaktığı isyan ateşinin, baharın direnişe büründürdüğü Newroz’undan aldığı sıcaklık, Nisan güneşimizin doğuşuyla, ete kemiğe bürünmüştür.

Umudun halaya duruşundan bu yana geçen 47 yıllık bir sınıf mücadelesi yürüyüşü, kesintisiz olarak, inişli-çıkışlı sürmüş-sürecektir.

Bu yürüyüşümüzün 48. yılını selamlarken, yeni demokrasiye erişebilecek nesnel gerçeklikle diyalektik materyalist öğretinin MLM biliminin ışığında, değişim içerisindeki irademiz olan partimiz, 47 yılda edindiği bilgi-tecrübesinin, enerji ve coşkuyla 48. yılına taşıyacak iradeye sahiptir. Bu inançla uzun yürüyüşteki tüm yüreklerimize selam olsun!

Durmak yok! Duraksamadan, yılmadan, usanmadan, inat ve kararlılıkla ve sınıf mücadelesine olan inancın coşkusuyla, sınıf mücadelesinin ülkemizdeki tek komünist öznesi olarak İbrahim Kaypakkaya yoldaşın ardılları olarak ta ki ezilenlerin kurtuluşu için demokratik devrim iddia ve düşümüz gerçekleşinceye dek MLM’nin ülkemizde yegane savunucusunu, proletarya partisinin çelik iradesiyle, değişimin yarattığı yenilenmenin inanç ve coşkusunun kararlılığıyla…

48. kavga yılımızı selamlıyorum. İleriye, daima ileriye! Hep birlikte zafere!