THKP-C /MLSPB: O bizlerin devrimci yaşamının idolüdür

Rojava’da ölümsüzler kervanına katılan TKP/ML Üyesi TİKKO komutanı Nubar Ozanyan için THKP-C /MLSPB “Enternasyonalistligin ve komünistliğin mihenk taşı, TKP/ML Parti üyesi, TİKKO Rojava komutanı Orhan Bakırcıyan, Biz Parti-Cephe hareketi MLSPB savaşçılarının ve gerillalarının devrimci yaşamının idolüdür” dedi.

THKP-C/MLSPB’nin yaptığı açıklama şu şekilde;

Eski dengelerin yıkıldığı, yeni dengelerin kurulduğu ülkemizde ve Ortadoğu da, Emperyalist rakipler arası yeniden paylaşım savaşı tüm şiddetiyle devam etmektedir. Ortadoğu coğrafyası, aslolarak 20.yy da sykes-picot anlaşmasıyla emperyalist güçler arasında paylaşılmıştı. 1990 Berlin duvarının yıkılışıyla birlikte tarihsel alt üst yaşanmış, İran ve Irak savaşı ile Ortadoğu’nun ve tüm sömürgelerin yeniden paylaşılacağı ilan edilmiştir. Son olarak Suriye, emperyalist rakiplerin birbiriyle kıyasıya çatıştığı, birbirine karşı üstünlük sağlamaya çalıştığı, sıcak çatışmanın bütün şiddetiyle sürdüğü kritik alandır.

Bütün bunların yaşandığı ve Ortadoğu’nun tam bir ateş çemberine dönüştüğü bu günlerde, artık sınırların ve örülen duvarların halklarımız açısından hiç bir önemi kalmamıştır. Halklarımız Ortadoğu devrimci çemberini oluşturmanın ilk zaferini elde etmiştir. Bu devrim ve zafer halkalarına yenilerini eklemek için, Ortadoğu coğrafyasında yer alan tek, tek diğer ülkelerin devrimci ve sosyalistlerine düşen görev, elde edilen zafer halkasına yeni halkalar eklemektir.

İşte bu nedenle, Türkiye devrimci hareketi ateş çemberine dönüşmüş olan bu coğrafyaya karşı kayıtsız kalamaz. Hele ki yanı başında ve iç içe yaşadığı bir ulus kendi kaderini belirlerken ve demokratik devrimini gerçekleştirirken.

Devrimci ve sosyalistler Ulusların kendi kaderini tayin hakkı ile, herhangi bir ulusun o andaki önderliğinin siyasal niteliği birbirine karıştırmaz.Türkiye devrimci hareketi. Oryantalist ve Kemalist histeriden arınamadığı müddetçe, ne Kürt ulusunun, ne de ülkemiz ve Ortadoğu coğrafyasında yaşayan diğer işçi ve emekçi halkların kurtuluşuna ilişkin sonuç alıcı bir başarı elde edemez.

Bu temelde, 71 pratiği ve onların Politik-Askeri meseleleri ele alışı hala aydınlatıcı ve yol gösterici bir muhteva içermektedir.Türkiye devrimci hareketinin başarı ve zafer elde etmesinin formülü, kentlerde silahlı propaganda temelinde düşmana sarsıcı ve etkili vuruşlar yapmak, dağlarda gerillalaşmak ve ortadoğululaşmaktır. Emperyalizme, sömürgeciliğe ve faşizme karşı zaferler elde edebilmenin yolu budur. İşte bu politik askeri pratiğin 40 yıllık serüvencisinin adı, enternasyonalistliğin ve komünistliğin mihenk taşı, TKP/ML Parti üyesi, TİKKO Rojava komutanı Orhan Bakırcıyan, Biz Parti-Cephe hareketi MLSPB savaşçılarının ve gerillalarının devrimci yaşamının idolüdür.

Her daim devrimci yaşamımızda seni hatırlayacağız…

ORHAN BAKIRCIYAN YOLDAŞ ÖLÜMSÜZDÜR….

YASASIN HALKLARIMIZIN KURTULUŞ SAVAŞI…

THKP-C/MLSPB

18-08-2017