Tekirdağ 1 No’lu F Tipi tutsak Partizanlar: Öğrenmeyi biliyoruz, mücadele etmeyi biliyoruz. Başaracağız!

Öğrenmeyi biliyoruz, mücadele etmeyi biliyoruz. Başaracağız!

Tutsak Partizan’lar Tekirdağ 1 No’lu F tipi Hapishanesi’nden gönderdikleri 2024 mücadele yılı için, “2023 tüm öğreticiliği ile geride kaldı/kalıyor. Öğrenmeyi biliyoruz, mücadele etmeyi biliyoruz. Başaracağız” vurgusu yaptı.

27 Aralık 2023

Tutsak Partizanlar’dan gelen mesajda; “Takvimsel döngü olarak bir yılı arkamızda bırakıp yeni bir yıla giriyoruz.

Arkamızda bıraktığımız 2022 sosyal-siyasal-ekonomik kriz ve yıkıntılarla geçti/geçiyor. 2023, 6 Şubat’ta yaşanan 11 ili etkileyen, on binlerce insanın öldüğü, yüz binlercesinin evsiz kaldığı ve yaralandığı peş peşe iki deprem ve cumhurbaşkanlığı seçimi ile ülke içinde,  ekimde Hamas’ın İsrail’e saldırısı ile de uluslararası önemli etkileri olan olay ve olgularla geride kaldı.

6 Şubat depremi yaşadığımız topraklardaki egemenlerin ve onların sistemlerinin çürümüşlüğünün ve yozlaşmışlığının bir doğa olayı ile bir kez daha ilanı idi. Deprem egemenlerin yoksul emekçi halka daha fazla kâr elde edebilmek için ölümle koyun koyuna yaşamaya nasıl mecbur bıraktığının, para/ kâr karşısında insan hayatının hiçbir değeri olmadığının ispatıdır. Deprem koşullarına uygun olmayan yerlerde insanların yaşamalarına onay veren, hiçbir önlem almayan Devlet, deprem sonrasında günlerce-haftalarca ortada yoktu. Egemenlerin tüm sistemi yıkıntılar altında kaldı.

Aradan geçen 10 aylık bir süre zarfında hala tüm sağlık koşullarından uzak, yaklaşan kışa hazırlıksız, insani yaşam şartlarını taşımayan çadırlarda hayatlarına sürdürmeye çalışan insanlar/aileler var.

Depremden kısa bir süre sonra Mayıs ayında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimleri; oy çalma, haksız rekabet, devletin tüm kurumlarını arkasına alma, 6’lı Masa tartışmaları vb. etrafında gerçekleşti.

Burjuva muhalefeti ile birlikte reformist çevrelerle kimi Demokrat, Yurtsever kesimlerde AKP’nin kaybetmesi 6’lı Masa adayının desteklenmesi siyaseti öne çıktı. Egemenlerinin bir kliği karşısında başka bir kliğin desteklenmesi olan bu plan başarısızlıkla sonuçlandı” denildi.

Ekonomik kriz ve bu bağlamda enflasyon yoksul emekçi halkın yaşam koşullarını hızla açlık sınırının altına çekerken, bankalar ve pek çok tekel rekor kâr oranları açıkladıklarını dile getirerek, “Sosyal medya fenomenleri denen kişiler kısa sürede elde ettikleri paralarla lüks bir yaşam sürüyorlar. Ülke egemenlerin sıcak para ihtiyacı ve sistemin özsel karakteri nedeniyle kara para ve vatandaşlık verilen uluslararası mafyanın merkezi haline getirildi. Yoksul emekçi halk %120 enflasyon altında ezilirken, çöpten yiyecek toplarken sistemin çürümüşlüğü ve yozlaşmışlığı, içişleri bakanı ile kanka olan sosyal medya fenomenlerinin saçlarında bigudi olan dolar ve Eurolarda ifadesini buluyor.

Hamas’ın 7 Ekim’de İsrail’e karşı gerçekleştirdiği “şok” saldırısı ise birçok komplo teorisi ile birlikte uluslararası alanda emperyalistlerin işgal planları, Dünya Savaşı çerçevesindeki tartışmalarda yerini aldı. Filistin halkının özgürlüğü, bağımsız devlet hakkı; Filistin halkının temsilcisi Hamas’mış gibi ve Filistin sadece Gazze şeridi imiş gibi tartışılarak görmezden gelinmeye ve yadsınmaya çalışılıyor. Bu arada İsrail Devleti’nin tüm katliamları, işgalci karakteri ABD ve diğer batılı emperyalist tarafından görmezden geliniyor” şeklinde devam etti.

Mesajın devamında, “Emperyalist kapitalist sistem bir ekonomik kriz içinde bulunuyor. Egemenler Ve onların içinde bulundukları kriz toplumsal dönüşüm süreçlerinin mayasıdır. Bu maya doğru bir şekilde ele alındığında, uygun araç ve gereçler, yol ve yöntemler uygulandığında verimli olur. 6 Şubat depremi döneminde tüm eksiklik hata ve zaaflarına karşın devrimciler tarafından örülmeye çalışılan ve hala devam ettirilen süreç değerlidir. Bu değerli çalışmalar mayanın tutmasını sağlayacaktır” denildi.

“Kitlelerden öğrenmek toplumsal dönüşüm süreçlerinin kilit noktasıdır”

Açıklama son olarak şu şekilde sona erdi:

“Pek çok soru, sorun ve yapılacak iş var. Zincirin en önemli halkasını kavramak ve ona sıkıca tutunarak ilerlemek zorlukların aşılmasını, sorunların ortadan kaldırılmasını, sorunların çözüme kavuşturulmasını sağlar. Öğrenmek ve öğrenerek gelişmek önemlidir. Zorlukların aşılmasının en önemli noktalarından bir tanesi tek tek bireylerin çok yönlü gelişmesidir. Bir duvarın sağlamlığı oluşturan taşlarla başlar.

Kitlelerden öğrenmek toplumsal dönüşüm süreçlerinin kilit noktasıdır. Tarihin devindirici gücü kendi pratiğinden öğrenirken aynı zamanda öğretir de. Kitlelerin öğrencisi olmak, kitlelerden kitlelere perspektifi ile hareket etmek, soru-sorun ve zorlukların aşılmasını sağlayacaktır. İdeolojik politik, örgütsel, askeri gelişim öğrenme süreci ile, kitlelerden öğrenme ve tekrar kitlelere dönme süreci ile gerçekleşir.

2023 tüm öğreticiliği ile geride kaldı/kalıyor. 2024 yeni soru-sorun ve zorluklarla karşımıza çıkacak. Ancak bunlar geçmişte öğrendiklerimizle, ideolojik-politik, örgütsel, askeri deneyimimizi, birikimimizi ve gelişme çabamızla, kitlelerden öğrenerek onlarla birlikte bu soru-sorun ve zorlukları aşabiliriz. Öğrenmeyi biliyoruz, mücadele etmeyi biliyoruz. Başaracağız.

Sizlerin şahsında tüm yoksul emekçi halkın, komünist, devrimci, yurtseverlerin yeni yılını kutlar mücadelede başarılar dileriz. 2024 yoksul emekçi halkların fırtına, hasadın da Devrim olduğu bir yıl olması dileğiyle”