Partizan 91. Sayısı Çıktı

Partizan 91. Sayısı Çıktı

Ekim Devrimi’nin 100. yılına dair makalelerin yer aldığı bu sayısında, Partizan Dergisi, Eylül ayında ölümsüzlüğe uğurladığımız devrim emektarı Serdar Can’ın 22 Nisan 2017 tarihinde Onur Vakfı’nda gerçekleştirilen panelde yaptığı sunuma ve Proletarya Partisi içerisinde yaşanan ve nihayetinde bir “ayrılık”la sonuçlanan sorunlara dair e-posta yoluyla ulaşan bir yazıya da yer veriyor.

Dergi içerisinde yer alan konu başlıkları şu şekilde:

– Şubat’tan Ekim’e; Bolşevik Devrime Giden Yol

– Sovyet Devrimi ve Sovyetler Birliği’nde Kadın

– Devlet Teorisi ve Türkiye’de Devletin Yeniden Restorasyonu

– Kapitalizmin Krizleri ve Finansallaşmanın Sonuçları

– Emperyalist ve Komprador Kapitalist Sömürü Kıskacında Türkiye Kürdistanı

– 100. Yılında Ermeni Soykırımına Tarihsel Bir Bakış (Serdar Can)

– İlkelere ve Hukuka Sımsıkı Tutunma Zamanı