MAKALELER

Bir Pratik Sürecin Tecrübeleri…

Bir Pratik Sürecin Tecrübeleri… “Arşiv belgelerinde “kayboldu” diye yazılan yüzbinlerce çocuk ve kadın, Arap ve Kürt aile ve aşiretleri tarafından himaye edilmiştir. Bu himayenin nasıl gerçekleştiği bilinmez ancak bugünün Suriye Ermenileri bu aşiret ve ailelere […]

MAKALELER

Dürüstlük…

Dürüstlük… “Eğer girdiğimiz yol, devrimci bir yol ise o yolun bitiş çizgisinde devrim tüm muhteşemliği ile karşımıza çıkacaktır. Eğer girdiğimiz yol devrimin yolu değilse yolun sonunda burjuva düzenin bataklığı karşılaşmamız bir rastlantı değildir.” 14 Mayıs […]

MAKALELER

Bizler Mecbur İnsanlarız!

Bizler Mecbur İnsanlarız! “Devrimci hareketin zayıflamasının, kitlelerden, işçi sınıfından kopmasının önemli bir yerinde, bir hareketin siyaseti çok doğru olsa bile o siyaseti yaşama geçirecek, kitlelere taşıyacak kadrolar olduğu gerçeği hepimizin malumu. Dünya devrim tarihinin önemli […]

MAKALELER

Dogmatizmden Kopuş İçin… Sorgulayalım, MLM’yi Kavrayalım, İlerletelim!

Sorgulamama insanlığın en büyük hatalarından biri olagelmiştir şimdiye kadar. Toplumu esir alan birçok felsefi ve bilimsel akıma baktığımızda, pek “akla” yatkın olmamasına karşın, toplumun büyük çoğunluğu tarafından kabul edildiğini görürüz. Bu gerçeklik her dönem, hakim […]

MAKALELER

Örgütle ve örgütlü yaşamak

Ele aldığımız başlık, oldukça geniş ve çok fazla alt başlıklara ayrılabilecek bir konudur. Araştırma-inceleme, çalışma tarzı, eğitim, A/P gibi çoğaltabileceğimiz birçok konu, temeli itibariyle, “örgütlü yaşam nedir? Nasıl olur?” sorusuna ve cevabına dayanıyor. Bundan kaynaklı […]

MAKALELER

Umuda ve kazanma iradesine yönelik bir işaret fişeği!

Uluslararası proletaryanın birlik, mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs, gerek coğrafyamızda gerekse de dünyada kitlelerin öfkesinin büyüdüğü koşullarda kutlandı. 1 Mayıs, eylem ve mitingleri, kutlamaları, her ülke için o coğrafyadaki sınıf mücadelesinin andaki bileşkesini vermesi […]