Partizan ve Sınıf Teorisi’nden Avusturya’da Kaypakkaya panelleri

Avusturya: Avusturya’nın Linz ve Viyana kentlerinde 12-13 Mayıs tarihlerinde, Sınıf Teorisi ve Partizan tarafından “Türkiye, Kürdistan ve Ortadoğu güncelliğinde Kaypakkaya” şiarıyla paneller düzenledi.

 

LİNZ

Avusturya’nın Linz kentinde 12 Mayıs tarihinde yapılan panel, devrim ve demokrasi mücadelesinde şehit düşenler anısına saygı duruşu ile başladı.

İlk olarak söz alan Sınıf TeorisiTemsilcisi, 68 kuşağında İbrahim Kaypakkaya’nın yeri ve dönemin önderlerinden farklılıklarına ve niteliksel duruşuna değindi. Sınıf Teorisi Temsilcisi son olarak, İbrahim Kaypakkaya’nın devlet, ordu, parti, Kemalizm, ulusal sorun ve sosyal ekonomik yapıya ilişkin Marksist Leninist Maoist tespitlerinin doğrululukların yaşamın içinde sosyal pratikçe defalarca doğrulandığını detaylandırarak özetledi.

Partizan temsilcisi ise, İbrahim Kaypakkaya’nın ve TKP/ML’nin Büyük Proleter Kültür Devriminin(BPKD) Türkiye’de bir eseri olduğunu, MLM biliminin Türkiye’de ortaya çıkışı olduğunu ifade etti. Devamında İbrahim Kaypakkaya’yı anlamanın, savunmanın Türkiye’de Demokratik Halk Devrimin ve Kürt ulusal sorunun günümüzde bize yüklediği görevleri anlamak demek olduğunu belirten Partizan temsilcisi, Türkiye ve Ortadoğu’da, Rojava’da birlikte mücadeleyi ve ittifakları anlamak gerektiğini kaydetti. Birleşik mücadelenin büyütülmesi gerektiği ifade eden Partizan temsilcisi, bu mücadelenin daha da ileri taşınması ve güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Seçimlerin ve Parlamento sorununun da taktik bir mesele olduğunu, bugünkü koşullarda seçime katılmanın doğru olduğunu söyleyen Partizan temsilcisi, boykotun ise günümüz koşullarında yanlış olduğunu, halkın taleplerine ve günün koşullarına uymadığını söyledi.

Konuşmaların ardından canı tartışmaların yapılarak panel sonlandırıldı.

 

VİYANA

13 Mayıs tarihinde Viyana’da gerçekleştirilen panel, ilk olarak Avusturya’nın Linz kentinde gerçekleştirilen panelden daha kitlesel ve tartışmaların daha yoğun olduğu bir panel şeklinde gerçekleştirildi.

Sınıf teorisi ve Partizan temsilcilerinin anlatımlarında sonra özellikle güncel mücadele biçimleri, seçimlere katılım, birleşik mücadele, ittifaklar ve komünistlerin birliği ekseninde olumlu canlı tartışmaların ardından panel sonlandırıldı.