Partizan ve Sınıf Teorisi’nden Avrupa’daki Kaypakkaya anmalarına ilişkin açıklama

Partizan ve Sınıf Teorisi’nden Avrupa’daki Kaypakkaya anmalarına ilişkin açıklama

Komünist önder İbrahim Kaypakkaya’nın 51’inci ölümsüzlük yıldönümü anma etkinliklerini Avrupa’da ortak örgütleyen Partizan ve Sınıf Teorisi, “Geliştirdiğimiz bu ortak iş yapma pratiğimizin kitleler ve tabanımız üzerinde yarattığı olumluluğu görüyor ve hissediyoruz” açıklamasında bulundu.

29 Haziran 2024

Partizan ve Sınıf Teorisi komünist önder İbrahim Kaypakkaya’nın 51’inci ölümsüzlük yıldönümü nedeniyle Avrupa’da örgütledikleri anma ve etkinliklere ilişkin ortak bir açıklama yaptı.

Partizan ve Sınıf Teorisi’nin, “51. Ölümsüzlük Yılında Komünist Önder İbrahim Kaypakkaya’yı Anıyoruz” şiarıyla örgütlediği anma geceleri İsviçre, İngiltere, Avusturya, Almanya, Hollanda ve Hamburg’da gerçekleşti. Anma etkinliklerinin “başarıyla” gerçekleştirdiğini kaydeden açıklamada, “Partizan ve Sınıf Teorisi olarak ‘Birleşik Mücadele’nin birer parçası olarak, gelişen ortak iş yapma kültürümüzü daha da güçlendirmeye olan ihtiyacımız tartışmasız bir şekilde ortadadır. Avrupa’da geliştirdiğimiz bu ortak iş yapma pratiğimizin kitleler ve tabanımız üzerinde yarattığı olumluluğu görüyor ve hissediyoruz” ifadeleri yer aldı.

Partizan ve Sınıf Teorisi’nin 24 Haziran tarihli ortak açıklaması şöyle:

“Değerli halkımız, değerli yoldaşlar, değerli devrimci ve ilericiler!

Partizan ve Sınıf Teorisi olarak “51. Ölümsüzlük Yılında Komünist Önder İbrahim Kaypakkaya’yı Anıyoruz” şiarıyla kararlaştırdığımız anma geceleri; İsviçre, İngiltere, Avusturya, Almanya, Hollanda ve Hamburg’da başarıyla gerçekleştirildi.

Ocak 2024 yılında Berlin’de gerçekleştirilen LLL yürüyüşüyle startını verdiğimiz gece duyurusunun ardından planlanan çalışmalara bağlı olarak tüm bölgelerde gecelerin içeriği ve programının belirlenmesi için alınan önerilerin ardından, yapılan ortak bir toplantıyla gecelerin planlaması yapıldı.

Gece materyallerinin bölgelere ulaşmasıyla yüzlerce militanımızın yürüttüğü çalışmayla binlerce el ilanı dağıtıldı. Binlerce afişin sokaklara asılmasıyla gecelerin duyurusu yapıldı. Dışımızdaki etkinlik ve gecelerde bilet satışı yapıldı, el ilanları dağıtıldı.  Avrupa’nın birçok merkezi şehrinde 1 Mayıs yürüyüşlerinde ortak kitlesel kortejlerle oluşturularak sürdürülen kampanya, 1 Mayıs alanlarına taşındı.

Bölgesel olarak planlanan ve büyük bir başarıyla gerçekleştirilen gecelerimizin çalışması boyunca tüm bölgelerde gerçekleştirilen çalışmalarda tek bir hedefe kilitlenen Partizan ve Sınıf Teorisi militanları ve çalışanları Komünist önderimiz İbrahim Kaypakkaya’nın ardıllarına yarışır bir faaliyetle kitlelerle buluştular. Toplam on iki bin kitleye ulaşan militanlarımız ortak çalışmayla örnek oldular.

Bazı gecelerimizde beklenenin altında katılımın olması, Almanya gecesinde beklenenin üzerinden kitlenin katılmasından kaynaklı salonun yetmemesi, İngiltere gecesinin aynı günde yapılamaması eksiklerimiz olarak tespit edilse de, bunlar başarılı çalışmamızın tali yönleri olmuş, ve bize bundan sonraki çalışmalarımızda daha dikkatli ve daha disiplinli çalışmamız gerektiğini öğretmiştir.

Göçmen işçiler, yoldaşlar

Kitleler bir kez daha Kaypakkaya yoldaşı sahiplendi. İnsanlar yüreklerindeki Kaypakkaya sevgisini ve bağlılıklarını, Kaypakkaya’yı ortak ideolojik bir değer görenler tek bir yürek olarak “Yaşasın önderimiz İbrahim Kaypakkaya” sloganlarıyla salonları inlettiler.

Yoldaşlar

Dünyada ve ülkemizdeki gelişmeleri tahlil ederek, yürüteceğimiz anti-emperyalist, anti kapitalist ve anti-faşist mücadele de Kaypakkaya’ya bizlere yol göstermeye devam ediyor.

Kaypakkaya MLM’nin ülkemizdeki tek temsilcisi olarak ortaya koyduğu tezler karanlıkta yolumuzu aydınlatan bir fenerdir. Kaypakkaya’nın ortaya koyduğu temel görüşler tarihin derinliklerinden süzülerek gelen bilimsel tezler olarak, bugünde önemini ve günceliğini korumaya devam ediyor.

Yoldaşlar,

Dünyamız hızla yeni bir emperyalist savaşın içine çekilmeye çalışılıyor. Ukrayna’da çıkan savaş çok kutuplu dünyamızın emperyalistler arasındaki savaşın Ukrayna’daki iz düşümüdür. ABD emperyalizmi Avrupa Birliği emperyalistlerinin önemli bir bölümünü yanına alarak Rus emperyalist gücünü çevrelemeye çalışsa da Rusya yanına aldığı, Çin sosyal emperyalizmiyle ablukayı kırmaya ve Ukrayna savaşında galip gelmenin çabasını vermeye devam ediyor. Tüm emperyalist güçler gibi Rus emperyalizmi de işgalci bir güç olarak, Ukrayna’da binlerce insanın ölümünden sorumludur.

Ülkemizde 22 yıllık AKP iktidarı son yerel seçimlerde yenilgi alsa da bu AKP iktidarını bir bütün olarak geriletmeye yetmemiştir. Yerel seçimden birinci parti olarak çıkan CHP, ‘değişim ve yumuşama’ adı altında ilk yaptığı iş, sarayı ziyaret etmek olmuştur.

Açlığın, yoksulluğun ve işsizliğin kol gezdiği ülkemize, insanlar yaşam savaşı verirken, işkence, baskılar ve yasaklar devam ederken, tüm burjuva partilerinin halka vereceği hiçbir şeylerinin olmadığı bir kez daha görüldü.

Kurtuluş düzen partilerinin vaatlerinde değil, devrimdedir. Kurtuluşun tek yolu, devrim ve sosyalizmdir.

Faşist diktatörlüğün azgınca saldırdığı, her gün onlarca ev baskınlarının yapıldığı, binlerce insanın tutuklandığı, işkenceden geçirildiği bu şartlarda, Birleşik Mücadelenin önemi ve gerekliliği her zamankinden çok daha kendisini hissettirmektir.

Partizan ve Sınıf Teorisi olarak ‘Birleşik Mücadele’nin birer parçası olarak, gelişen ortak iş yapma kültürümüzü daha da güçlendirmeye olan ihtiyacımız tartışmasız bir şekilde ortadadır. Avrupa’da geliştirdiğimiz bu ortak iş yapma pratiğimizin kitleler ve tabanımız üzerinde yarattığı olumluluğu görüyor ve hissediyoruz. Bu olumlu havayı ve birlikte iş yapma kültürümüzü gelecek yıl 10 Mayıs 2025 tarihinde birlikte gerçekleştireceğimiz Kaypakkaya yoldaşı anma gecemize taşımaya kararlıyız. Bu kararlılığımızı şimdiden kamuoyuyla paylaşıyoruz.

Ocak 2024’ten 25 Mayıs 2024 tarihine kadar fedakarlıkla, canla ve başla alanlarda faaliyet yürüten tüm Partizan ve Sınıf Teorisi militan ve taraftarlarını kutlarız. Ayrıca, bu çalışmalarda bize desteklerini sunan, gecelerimize katılan halkımıza da sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Dayanışmada bulunan tüm devrimci parti ve örgütlere de teşekkür ederiz!

Komünist Önder İbrahim Kaypakkaya Yoldaş Ölümsüzüdür!

İbrahim Kaypakkaya Yoldaş Yol Göstermeye Devam ediyor!

Yaşasın Devrimci Dayanışma!

Kahrolsun Emperyalizm, Kapitalizm, Faşizm Ve Her Türden Gericilik!”