Partizan sayı 96 çıktı!

Partizan sayı 96 çıktı!

Partizan Dergisi’nin 96. sayısı oldukça zengin bir içerikle okuyucularıyla buluşuyor.

25 Ocak 2021

Partizan Dergisi’nin 96’ıncı sayısı “Mayalanan Öfke Kabına Sığmıyor, Gelişmeler Umut Veriyor” başlığıyla çıktı.

Derginin bu sayısında geride bıraktığımız 2020 yılının iç siyasette öne çıkan gündemlerine dair bir değerlendirmeyi, pandemiyle birlikte kadın ve LGBTİ’ların sorunlarını ve bu gündem etrafında kadın hareketinin örgütlediği kampanyaya dair “ERK-EKLİK PANDEMİSİ İLE EZİLEN CİNSEL KİMLİK VE YÖNELİMLERİN “NORMAL”İNİ YARATMAK ÜZERİNE” başlıklı bir analizi bulabileceksiniz.

Dergide pandemiyle birlikte egemenlerin giderek derinleştirdiği ırkçılığın tarihsel bir değerlendirmesini içeren “IRKÇILIĞIN TARİHSEL EVRİMİ VE GÜNÜMÜZDEKİ BOYUTU” başlıklı incelemeyi içeren bir makale ile Ortadoğuda son dönemlerde yaşanan çatışma ve kutuplaşmaya ilişkin “ORTADOĞU’DA DALAŞ GİDEREK DERİNLEŞİYOR” başlıklı bir analiz yer alıyor.

Dergide ayrıca Çin’de Ekim 1949’da gerçekleşen Yeni Demokratik Devrim sürecini genişçe ele alan bir araştırma yer alıyor.

Derginin sunu kısmında ise şunlar ifade edildi:

“Merhaba,

Uzun bir aradan sonra yeni bir sayıyla birlikteyiz. Dünyada ve ülkemizde Covid-19 salgınının etkisini sürdürdüğü koşullarda yayına hazırladığımız bu sayımızda çeşitli konulara dair makalelere yer verdik.

İlk yazımız olan “Mayalanan öfke kabına sığmıyor, Gelişme Umut Veri-yor” başlıklı makale, salgın koşullarında kısaca dünya ve Türkiye’deki siyasal, ekonomik, askeri gelişmeleri ele almakta. İlgiyle okunacağını düşünüyoruz.
“Pandemiyle Büyüyen Ataerkiye Karşı Militan Bir Kadın Hareketi Yaratmak” başlıklı yazı, dünyada ve ülkemizde yükselen kadın hareketinin pandemi koşullarındaki durumunu ve çalışmasını incelemektedir. Salgının hemen öncesinde ABD’de bir polisin siyahi George Floyd’u boğarak katletmesi, başta ABD olmak üzere dünya çapında geniş ve yaygın bir ırkçılık karşıtı eylem sürecini tetikledi.

“Irkçılığın Tarihsel Evrimi ve Günümüzdeki Boyutu” başlığıyla yayınladığımız makale emperyalist-kapitalist sis-temin ırkçılık politikasını değerlendirmektedir. “Ortadoğu’da Dalaş Giderek Derinleşiyor” başlıklı makale ise Rojava’dan Ortadoğu’nun genel durumu ve özellikle İdlip’te yaşanan gelişmeleri değerlendirmektedir. Önümüzdeki süreçte bölgede yeni gelişmelerin ve çatışmaların olacağı dikkate alındığında, bu türden bir değerlendirmenin yararlı olacağını düşünüyoruz. “Çin’de Yeni Demokratik Devrim” başlıklı makale Çin Komünist Partisi’nin ve Çin Devrimi’nin
ölümsüz önderi Başkan Mao’nun doğumunun 127.yılı vesilesiyle onu ve eserini incelemektedir. Yayınladığımız son makale ise kısa bir süre önce Proletarya Partisi Siyasi Büro üyesi Özgür Aren ile yapılan bir röportajdır. Röportajın ilgi görmesi ve güncel değerinden kaynaklı yayımlıyoruz. Bir sonraki sayımızda buluşmak dileğiyle…

Partizan”

PARTİZAN Sayı: 96