Partizan Sayı 93 Çıktı!

Partizan dergisinin 93. sayısı ile basıldı. “Bu sayımızda dosya ve kapak konumuz kapsamında 2; dosya dışı olarak da yine iki yazıyla sizlerleyiz. Dosya konumuzun ağırlıklı bölümünü oluşturan yazı ‘Devrimci Uyanıklık ve Düşman Sızmaları’ başlığını taşıyor” denilen derginin önsözünde şunlar yer alıyor:

“Sınıf mücadelesi yürüten insanlar olarak her birimizin kendisine sorması gereken sorular arasında ‘yürüttüğümüz mücadelenin gereklerini ne kadar kavradığımız, bunların ne kadar bilincinde olduğumuz’ sorusu da vardır. Bu, kuşkusuz bir bilinç ve içselleştirme olayıdır. Savunduğu şeyi derinlemesine öğrenemeyenlerin, bu yönlü devamlı bir çaba içinde olmayanların, yaşam biçimi haline getirmeyenlerin bu değerlere bağlı kalması da zorlaşır. Düşman kavramı ve algılayışı ve buna bağlı olarak devrimci uyanıklık da bu anlamda bir içselleştirme ve bilinç sorunudur. Tüm bu kavramları irdeleyen yazımız, konunun ideolojik ve siyasi yanını değil güvenlik boyutunu esas alarak komünist uyanıklık ve düşman sızmaları üzerinde duruyor. Bu kapsamdaki ikinci yazımız ‘Partiyi Düşman Saldırılarından Koru, İlkelere Sahip Çık’ başlıklıdır ve Ekim 2017 tarihli olup elimize e-mail yoluyla ulaşan Proletarya Partisi iç yayınından alınmış; dosya konusu kapsamında önemli görülerek yayımlanmaktadır.

Dosya dışı konular…

Dergide dosya dışı olarak yer alan konulardan ilki de “Kadının Kayıp Tarihi; Ezilenlerin Büyük Bölünmüşlüğü” başlığını taşıyor. “Sınıf mücadelesi ve cinsiyet mücadelesi odaklı çalışmaların ortak bir potada, aynı hedefe yönelik olarak buluşturulması merkezli yazı, emperyalist-kapitalist sistemi ortadan kaldırmayı amaçlayan stratejilerin bu konudaki eksik ve açmazlarına da vurgu yapıyor” denilen dergideki bir diğer yazı da Hindistan Komünist Partisi(Maoist)’in tarafından hazırlanan “Çin, Modern Sosyal Emperyalist Güç Olarak Kapitalist Emperyalist Sistemin Ayrılmaz Bir Parçasıdır.”.

“Bilindiği üzere HKP (Maoist) Merkez Komitesi Mayıs 2017’de Çin’in yeni emperyalist bir güç haline gelip gelmediğini sorusuna yanıt olarak bir araştırma başlatmıştı. Ortaya çıkan rapor bu soruya olumlu yanıt veriyor” denilen Partizan dergisine çeşitli yayınevleri ve Nisan Yayımcılık bürolarından ulaşabilirsiniz.

İletişim: 0 212 293 73 76

PARTİZAN Sayı: 93