Partizan 94. Sayı Çıktı!

Partizan Dergisinin yeni sayısı çıktı!

  1. sayının içeriğine dair sunu bölümünde şu ifadelere yer veriliyor.

“…Bu sayımızın dosya konusu, dünyada ve Türkiye’de son on yılda yaşanan gelişmeleri özet olarak inceleyen bir makale…

Bu makale son on yıl içinde emperyalist kapitalist sistemin yaşadığı değişimi incelemekte ve şu an içinde bulunduğu duruma ilişkin somut bir analiz ortaya koymaktadır. Özellikle emperyalist kapitalist sistemin 2008 yılından beri bir türlü atlatamadığı mali krize değinmekte ve neo-liberal sistemin krizine işaret etmektedir.

Bununla birlikte sistemin kriz halinin, yeni sömürü metotları geliştirmesinin önünde engel olmadığına vurgu yapılmaktadır. Ayrıca emperyalist kapitalist sistemin kriz halinin, beraberinde dünya çapında kitle hareketlerini de tetiklediğine işaret edilmekte, en geniş tanımıyla “küreselleşme karşıtı” hareketler olarak tanımlanan bu kitle hareketlerinin sistemi aşmak-yıkmak değil, onun kimi zararlı yanlarını onarmayı hedeflediğine vurgu yapmaktadır.

Öte yandan makale, dünya çapında kapitalist emperyalist sisteme alternatif olan komünist hareketi de incelemektedir.

Dosya konumuz olan makalede ayrıca Türkiye’nin son yılda yaşadığı değişim de özetlenmekte; politik, kültürel, ekonomik vb. yönleriyle incelenmekte ve çeşitli sonuçlar çıkarılmaktadır.

Bu sonuçlardan hareketle Türkiye devrimci komünist hareketinin içinde bulunduğu duruma ilişkin de çeşitli analizler ortaya konulmaktadır.

Öte yandan bu sayımızda dosya dışı olarak her sayıda olduğu gibi kadın gündemli bir makalemiz de bulunmaktadır.

Yine bu sayımızda dosya dışı olarak son döneme ilişkin güncel değer taşıyan önemli ve tarihsel değeri olan kimi açıklamaları yayınlamayı, devrimci bir yayın olmamızın bir gerekliliği olarak kavrıyoruz…”

PARTİZAN SAYI 94