OCAK AYI | Ölümsüzlüğünün 100. yılı dolayısıyla Lenin Atölyesi

Ölümsüzlüğünün 100. yılı dolayısıyla Lenin Atölyesi

Ekim devriminin önderi Lenin’in “Ne Yapmalı?” adlı eseri üzerinden bir atölye düzenlendi.

27 Ocak 2024

Bu yıl, devrim ve komünizm mücadelesinde ölümsüzleşenleri anma çalışmaları ölümsüzlüğünün 100. yılında Komünist usta Lenin’in yaşamı ve eserlerine atıfla ele alınıyor.

Ocak ayı boyunca yürütülen çalışmalarda bir yandan Proleter Hareketin saflarında yaşamını yitiren devrimci komünistler anılırken diğer yandan Ekim devriminin önderi Lenin’in yaşamı ve mücadelesine dikkat çekildi.

Bu çalışmalar kapsamında, İstanbul’da; Lenin’in 1901-1902 yılları arasında dönemin ekonomistleriyle yürüttüğü polemikleri, komünist bir partinin genel çerçevesine dair perspektifleri, merkezi bir örgütün gerekliliği ve de tüm Rusya çapında bir gazetenin neden ihtiyaç olduğuna dair tartışmaları içeren “Ne Yapmalı?” isimli eseri üzerine bir Lenin Atölyesi gerçekleştirildi.

Atölye için hazırlık bağlamında belirlenen başlıklar ve eser üzerine okumalar yapıldı.

Atölye iki bölümden oluştu.

İlki, “Ne Yapmalı?’” isimli eserin önceden kolektif bir şekilde belirlenen başlıkları iken ikinci bölümde ise Lenin’in, 18 Mart 1919’da”Bütün Rusya Merkez Yürütme Komitesi’nin Olağanüstü Toplantısı’nda Y.M. Sverdlov’un Anısına Söylev”inden hareketle devrim ve komünizm mücadelesinde ölümsüzleşenlerin anılmasına yönelik sunduğu perspektif  olarak belirlendi.

İlk bölümde, üzerinde durulan başlıklar, Bölüm II ve Bölüm IV’te ekonomistlerle yürütülen polemikler, kendiliğinden işçi hareketleriyle sosyal demokratların ilişkisi ile işçiler örgütü ve devrimciler örgütüne dair tartışmalar oldu.

Bu başlıklarda dönemi Rusya’sında sosyal demokratların Lenin önderliğinde yürüttükleri mücadele, izledikleri taktikler ve genel yaklaşımlarından hareketle bu yaklaşımların ve mücadelenin gerek bugün gerekse de geçmişte bu topraklardaki karşılığı etrafında şekillendi.

Oldukça canlı geçen bu bölümde, kendiliğinden toplumsal hareketlerle devrimci politik öznenin nasıl ilişkilenmesi gerektiği, kitle hareketi ile öncü arasındaki ilişki, kitlelerin mücadelesinin ekonomist taleplerle sınırlanmasına yönelik komünistlerin tutumu ile işçiler örgütü le devrimciler örgütü arasındaki ilişki, merkezileşmiş bir devrimciler örgütünün önemi ve gerekliği, mücadelenin zafere taşınması adına devrimciler örgütünün vermesi gereken ideolojik-politik mücadele, dönemin baskın burjuva akımlarına karşı alınması gereken tutum ve günümüzdeki yansımaları vb. pek çok başlık etrafından canlı, yoğun tartışmalar yürütüldü.

İkinci bölümde ise Sverdlov’un Anısına Lenin’in yaptığı konuşmadaki temel perspektifinden hareketle, ölümsüzleşenlerin nasıl anılması gerektiği üzerine zengin bir sohbet yürütüldü.

Bu başlıkta ölümsüzleri içinde bulundukları koşullardan, anda hareketin durumundan koparmadan ele almak gerektiği, onları anarken yaşamlarındaki duruşlarının her birimiz için birer ders ve tecrübe yaklaşımıyla ele almak gerektiği ve temelde de hareketin, mücadelenin gelişmesine hizmet edecek bir perspektifle ele almak gerekliliği üzerinde duruldu.

Bu bölümde birçok konuşmacı ölümsüzleşen Partizanlara dair atıfta bulunarak deneyimlerini de paylaştı.