Dersim Partizan: Hep birlikte başaracağız!

Hep birlikte başaracağız!

Dersim’de yapılan görüşmeler sonucunda Emek Partisi (EMEP), Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF), Özgürlük Cephesi (EÖC), Türkiye İşçi Partisi (TİP), DEM Parti ve Partizan 31 Mart yerel seçimleri için ittifak kurduklarını açıklamıştı. Bugün ise kurulan ittifak için saat 13:00’da Şaroğlu Otel terasında yapılacak açıklamaya çağrı yapıldı. “Çağrımızdır: Dersim’de buluşuyoruz” başlıklı çağrı metni şu şekilde:

12 Şubat 2024

 

“Çağrımızdır: Dersim’de buluşuyoruz”

“Bölgemizde ve dünyamızda büyük alt üst oluşların yaşandığı bir konjonktürde demokrasinin neredeyse fiilen lağvedildiği, emekçilerin büyük bir yoksulluğun pençesine itildiği, savaş yanlısı politikaların yoğunlaştığı koşullarda 31 Mart 2024 yerel seçimlerine gidiyoruz.

Savaş, şiddet, açlık, yoksulluk, göç, ekonomik-politik-ekolojik krizler, afetler ve kapitalist medeniyetin neden olduğu birçok risk doğayı, toplumu ve kentleri tehdit etmeyi sürdürüyor.

Emek, barış, özgürlük ve demokrasi değerleri temelinde Dersim halkının söz ve kararının egemen olacağı, tüm kent dinamiklerinin katılım ve katkısına açık kent uzlaşısı zemininde buluşuyoruz.

Yerel yönetimler demokrasinin ve barışın tesis edileceği önemli alanlardır. Bizler gerçek demokratikleşmeye giden yolun, halkların geleceklerini kendi ellerine almasından geçtiğini savunuyor ve bunun için buluşuyoruz.

Dersim’de Toprak ve doğa sevgisine sahip insanlar olarak ağaçlarımıza, derelerimize, çiçeklerimize, fidanlarımıza, toprağımıza, göğümüze, suyumuza sahip çıkmak için buluşuyoruz.

Kadınların, gençlerin; emekçilerin, üreticilerin sesi olarak, yerel yönetimlerin demokratikleşmesi ve Dersim’de yaşayanların kendilerini yönetebilmesi için buluşuyoruz.

Dersim’in ırkçı, milliyetçi, militarist, cinsiyetçi, din istismarcısı güçlere teslim olmayacağını göstermek, bu güçlere karşı geniş bir toplumsal direniş ve mücadele birlikteliğini kurmak için buluşuyoruz.

Dersim’in bugününde ve yarınında demokratik değişimi yaratacak birlikteliği vurgulamak, siyasal ve toplumsal iradeyi güçlendirmek, emek ve adalet, özgürlük ve barış mücadelesini sürdürmek, kararlı duruşumuzu, dayanışmayı ve umudu büyüten yürüyüşümüzü şekillendirmek üzere bir araya geldik. Tarihsel sorumluluğumuzun farkındayız ve buna uygun davranma konusunda kararlıyız.

Dersim’in il merkezinde, yedi ilçesinde ve bir beldesinde Dersim halkının siyasi tercihlerinin, temsilde adaletin sağlanması amacıyla biz aşağıda imzası bulunan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM PARTİ), Emek Partisi (EMEP), Türkiye İşçi Partisi (TİP), Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF), Emek Özgürlük Cephesi (EÖC), Partizan olarak 31 Mart 2024 yerel seçimlerde ortak ve birleşik mücadeleye davet ediyoruz.

Hep birlikte başaracağız…”