MAKALELER

AKP, Açlığı Normalleştirmeye Çalışıyor!

AKP, Açlığı Normalleştirmeye Çalışıyor! “Türkiye tarımının, Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu bunalım sürecinin de etkisiyle içine sokulduğu bu istikametten çıkması, dolayısıyla genel enflasyonu aşması artık eskisinden daha zor” 6 Temmuz 2024 Tarım ülkesi olduğu söylenen Türkiye’de […]

MAKALELER

Antakya’da Kooperatifleşmeye Doğru

Antakya’da Kooperatifleşmeye Doğru Hem çalışmanın deprem bölgesindeki özneleri, onun niteliği hem de bu çalışmayı farklı bölgelerden destekleyen kitlelerin, ileri düzeyde olan görüşleri ve emek harcamaktan çekinmeyen duruşları ile bunu daha iyi bir şekilde başarmak hedefindeyiz. […]

MAKALELER

Görevlerde Somutluk ve Hareket Tarzında Birlik

Görevlerde Somutluk ve Hareket Tarzında Birlik “Doğru bir yönelim ve görevlerin somutluğu kitlelerin somut talepleriyle olan uyumluluğuyla mümkündür. Pratik tecrübelerimiz, kitlelerin somut talepleriyle uyumlu doğru bir çalışma tarzının kitlelerle olan bağlarımızı güçlendirdiğine işaret ediyor.” 5 […]

MAKALELER

Fransa’nın Cezayir İşgali ve Emperyalist İşgal Karşısında Doğru Çizgi

Fransa’nın Cezayir İşgali ve Emperyalist İşgal Karşısında Doğru Çizgi “Çok köklü bir sosyal-şovenizm, Fransa’nın özgül özelliklerinin sonucudur, Fransız devriminin öncü ideolojisi olarak burjuva ideolojisi kitleler içinde derin köklere sahiptir.” 5 Temmuz 2024 Fransız Komünist Partisi […]

MAKALELER

Kayyum, Ateş, Operasyon

Kayyum, Ateş, Operasyon Kürtlerin varlığı ve demokratik hakları kabul edilmeden ve çözüme gidilmeden Türkiye’de hiçbir demokratikleşme ve özgürleşme sorunu çözülemez. Bir kavşak rolü oynayan Kürt ulusal özgürleşme sorunu günümüze dek kanayan ve sancılı bir yara […]

MAKALELER

“Yalnız Sınır İçinde Değil, İşgal Bölgelerinde De Zulüm Devam Ediyor!”

 “Yalnız Sınır İçinde Değil, İşgal Bölgelerinde De Zulüm Devam Ediyor!” “Günümüzde gelinen durumun sonucu yerlerinden edilmiş mülteciler değil onları sınır içinde ucuz iş gücünden ayrı bir şey olarak görmeyen sınır dışında ise insan haklarını çiğneyerek […]

MAKALELER

Gazze’de Siyonizmin Katliamı Direnişin Sesi!

Gazze’de Siyonizmin Katliamı Direnişin Sesi! “Burjuvazinin ve emperyalist devletlerin Filistin meselesinde haklıdan yana olmaları mümkün değildir.” 2 Temmuz 2024 Yıllardır büyük ölçüde unutulmuş olsa da, 7 Ekim 2023’ten bu yana dünyanın gözleri hala Gazze’ye odaklanmış […]

MAKALELER

Bölgede Emperyalistlerin Uydusu: İsrail

Bölgede Emperyalistlerin Uydusu: İsrail “İsrail’in Lübnan’a yönelttiği saldırılar yeni bir seviyeye ulaşırken emperyalizme karşı birleşik bir direniş konusunda doğru bir hattın örgütlenmesi tüm dünyada önemli bir noktada duruyor.” 24 Haziran 2024 Lübnan ve İsrail arasında […]

MAKALELER

Kadro Olmak Aynı Zamanda Kendimize Karşı da Kadro Olmak Demektir

Kadro Olmak Aynı Zamanda Kendimize Karşı da Kadro Olmak Demektir “Bir kadronun sahip olduğu görevler kendisi için de geçerlidir. Kitlelerdeki ve kolektifteki sorunları kararlılıkla çözmemiz, çelişkilerle başa çıkmamız ve değişimi bilinçli bir şekilde teşvik etmemiz […]

MAKALELER

Sömürgeciliğin Siyonist Hali

Sömürgeciliğin Siyonist Hali “Geleceğe dair belirsizliğin yarattığı kaygıyı, kendi ekseninde manipüle edebilen sömürgeci devletler, böylece, bütün toplumu sömürgecilikle zehirler ve bu eksende vicdani, politik, felsefi körlükle bakan sömürgeci, ırkçı, devlet/güç aşığı bireyler türetir.” 17 Haziran […]