Heval Zülküf, Yoldaş Lorenzo… Dört Parçada ve Elbette Her Yerde Tecridi Parçalayacağız!

Kapitalist-emperyalist sistem yeni bir krizin eşiğinde ve bu krizi aşmak için ezilenlere yönelik saldırılarını dizginsizleştirmiş durumda. Önümüzdeki süreçte halklarda oluşacak öfke patlamalarını kapitalist düzen için yıkıcı olmaktan çıkarabilmek amacıyla, hiç elden bırakmadıkları ezilenleri birbirlerine düşman etme politikalarına hız vermiş durumdalar. Ulus ve din farklılıklarını ırkçı ve gerici politikalarla zehirlemeye, ezilenlerin kendi arasında bir kavgaya dönüştürmeye çabalamaktalar. Yeni Zelanda’da Cuma namazlarına yönelik saldırılar, Hollanda’da gerçekleştirilen tramvay saldırısı ve devamındaki gelişmeler böylesi bir siyasi aklın icraatları olarak görülmelidir.

Ancak ezilenlerin öfkesi arttıkça, kapitalist düzenin uygulamaya çalıştığı halkları birbirlerine düşmanlaştırma politikaları yaşam bulamayacaktır. Bu öfkenin dışa vurumunun en son örnekleri Heval Zülküf Gezen ve Yoldaş Lorenzo Orsetti olmuştur.

Heval Zülküf Gezen, PKK lideri Abdullah Öcalan üzerindeki tecridi kırmak için fedai bir ruhla 16 Mart tarihinde ölümsüzleşti. Gezen’in, Öcalan üzerindeki tecridi kırmak için ortaya koyduğu yaşamı bütün olarak, halka uygulanan, baskı, şiddet, sindirme ve tecridi parça parça etme özüne sahiptir. Onun bu direnişi hiçbir engel, hiçbir duvar tanımamış; hepsini yıkıp geçmiş, yerle yeksan etmiştir. Gezen, kendini başta PKK lideri Abdullah Öcalan olmak üzere halkın bütünü için feda etmiştir. Bu nedenle Yoldaş Lorenzo için söylenen “Un Partigiano muore mai!” (Bir Partizan asla ölmez!) sözü aynı zamanda Heval Zülküf içindir.

Yoldaş Lorenzo Orsetti de tıpkı Heval Zülküf gibi hiçbir engel ve sahte sınırları tanımayarak, kendini Ortadoğu halklarının kurtuluş mücadelesinin bir damlası haline getirmiştir. Bu damla, Ortadoğu’da bir okyanus olmuş ve 18 Mart tarihinde Der-ez Zor’un Baxoz Köyü’nün özgürleştirilmesi hamlesinde, hayatını halklara sunmuştur. Lorenzo, sistemin yaydığı zehir karşısında iyinin, doğrunun, onurun, özgürlük tutkusunun bir timsali olmuştur. Sistemin tüm saldırıları, onun mücadelesinin bir nedeni haline gelmiş, Ortadoğu’da halklara uygulanan zulüm ve tecridi yıkmayı görev edinmiştir. Bu nedenle Şehît Namirin sloganı bugün Yoldaş Lorenzo içindir.

Hiçbir sınırın, hiçbir duvarın böylesi devrimci kişilikler için bir engel olamayacağının en yeni kanıtlarıdır, Gezen ve Lorenzo yoldaşlar. Bugün devrimci mücadelenin önüne engel diye dikilenlerin ve onların şiddet politikalarının bir paçavra gibi buruşturulup atılması an meselesidir. İhtiyacımız olan ve büyütmemiz gereken şey, engel diye karşımıza dikilenlerin nasıl kolay alt edilebileceğini görmek, bu yolu bitmek tükenmek bilmeyen bir kararlılık, azim, inanç, sabır ve umutla adımlamaktır. Bunlar da, mücadelede yitirdiklerimizden miras olarak, Gezen ve Lorenzo’nun devrimci bilinç ve kişiliklerinden hepimize yayılmaktadır. Onların azimli, kararlı, direngen ruhlarına sahip olanlar bugün tüm halklara uygulanmakta olan zulüm ve yalnızlaştırma-tecrit politikalarını alt edecek yeni, eşit, özgür olanı yaratacaktır. Bu yolda anıları mücadelemizde ışık olacaktır.

Şehîd Namirin!

Un Partigiano muore mai!

Rojava’da dünya halkları kazanacak, tecrit parçalanacak!

Partizan

19 Mart 2019