1 MAYIS | Örgütlü Gücümüzle 1 Mayıs’a

1 MAYIS | Örgütlü Gücümüzle 1 Mayıs’a

1 Mayıs çalışmalarını başlatan İstanbul Partizan bir toplantı gerçekleştirdi.

7 Nisan 2024

Nisan başı itibariyle 1 mayıs çalışmalarını başlatan İstanbul Partizan, bu kapsamda bugün bir toplantı gerçekleştirdi

Toplantıya Avrupa ve Anadolu yakasından katılım sağlanırken yerel seçimler, Antakya Kooperatif çalışmaları ve 1 Mayıs üzerine verimli tartışmalar yürütüldü.

Oldukça canlı, verimli geçen toplantı, ilk olarak seçim sonuçlarına dair tartışma ile başladı. Çok sayıda katılımcının söz aldığı bu gündemde, ortaya çıkan tabloya dair pek çok başlık üzerinden yorum yapıldı, tartışmalar yürütüldü.

Tartışma ve konuşmalarda öne çıkan yan, CHP’nin başarısı olarak karşımıza çıkan tablonun temelinde kitlelerin biriken öfke ve tepkisi, değişim umudu ve isteği olduğu vurgulandı. Seçim sonuçlarının, emekçilerin sisteme duyduğu tepkinin bir yansıması olarak okunması gerektiği dile getirilirken Kürdistan’da DEM Parti’nin baskılara rağmen elde ettiği başarıya dikkat çekildi.

Diğer yandan seçimlerde DEM Parti’nin AKP ile CHP arasında gidip gelen politikasına dair eleştiriler de ifade edildi. Konuşmalarda bugün kitlelerin AKP’ye, düzene duyduğu tepkinin CHP’de somutluk kazandığını ancak bu öfkenin yarın CHP tarafından sönümlendirileceği ifade edildi. Asıl olanın emekçi kitlelerin devrimciler tarafından örgütlenmesi olduğu, bu başarılamadığı sürece bu tepkinin hakim sınıf klikleri tarafından manipüle edileceği belirtildi.

Konuşmalarda kayyumlara karşı gelişen direnişe, bu direnişe devrimci-sosyalist güçlerin katılımının önemine dair sözler kuruldu.

Bu başlıkta Dersim’de Partizanın dahil olduğu seçim çalışmalarına ilişkin de genişçe bir tartışma yürütüldü

Dersim Merkez ve ilçelerde, Pertek’te ortaya çıkan seçim sonuçları, bölgeden gelen Pertek Belediyesi meclis üyesi katılımcının aktarımlarıyla konuşuldu. Pertek’te meclis üyesi olarak seçilen adayların nasıl bir çalıma yürütmesi gerektiği, ilçenin temel soruları etrafından belirlenen bir programla hareket edilmesi gerektiği, kadın çalışmaları ve üretime dönük politikalar konusunda bir tartışma yürütülmesinin önemli olduğu gibi öneriler dile getirildi.

Dersim’de merkez dışında İttifakın birlikte iş yapma ve birleşik bir mücadeleyi büyütme konusundaki yetersizlikleri, DEM Parti’nin CHP ile kurduğu ilişki üzerine aktarım yapıldı.

Verilen aranın ardından Antakya’dan toplantıya katılan katılımcı, kooperatifin kurulması sürecine ilişkin gelinen aşamaya ilişkin aktarımda bulundu.

Kuruluş sürecindeki Kadın Kooperatifi’nin bölge insanının sahiplenmesi ve beklentileri doğrultusunda inşa edildiği ve bu konuda alınan mesafe aktarıldı.

Son başlıkta ise 1 mayıs üzerine bir tartışma yürütüldü.

Bu yılki bir 1 Mayıs’a, işçi ve emekçilerin biriktirdiği büyük bir öfke ve tepkiyle gidildiği ifade edilirken Taksim tartışmalarına da değinildi.

Sendikaların, devrimci güçlerin yaptığı Taksim çağrılarının olumlu olduğu ve bu sürecin büyütülmesi gerektiği ifade edildi. Bu başlıkta iki yakada da 1 mayıs hazırlıkları kapsamında yapılan planlamalar üzerine konuşuldu.

Tartışmaların öne çıkan temel yan, örgütlülüklerin geliştirilmesi yaklaşımıyla hareket etmek, her alanda 1 mayıs çağrılarına, hazırlıklarına başlamak gerektiği yönünde oldu.