Yeni Şafak neyin peşinde?

Şubat 2018’den bu yana Yunanistan’da tutuklu bulunan ve 31 Mayıs tarihinden bu yana da açlık grevinde bulunan Turgut Kaya’nın, 20 Temmuz günü İltica Dairesi tarafından talebinin kabul edilmesi Yeni Şafak’ı epey kızdırmışa benziyor.

Bilindiği üzere ilk 30 Mayıs’ta görülen duruşmada Turgut Kaya hakkında Yüksek Mahkeme İade kararı vermiş ve Kaya apar topar ring aracına bindirilerek Türkiye sınırına yakın bir hapishaneye sevk edilmek üzere yola çıkarılmıştı. Ne var ki yoldaşlarının ve duyarlı kamuoyunun harekete geçmesi, Yunan konsolosluklarını eylem alanına çevirmesiyle Turgut Kaya yeniden Atina’ya geri getirilmişti. Turgut Kaya ise Yüksek Mahkeme’nin verdiği iade kararını protesto ederek bedenini açlığa yatırmıştı.

Geride kalan 53 günlük süre içinde Kaya, Yunan devleti ile faşist TC arasında süregelen kirli pazarlıklara büyük bir irade ve devrimci bir kararlılıkla bedenini açlığa yatırarak yanıt vermiştir. Yoldaşları, dostlarının eylemleri ve etkinlikleriyle söz konusu hukuksuzluğu duymayan kalmamıştır. Turgut Kaya’nın direnişi ve talebi Avrupa’dan Filipinlere, ABD’den İngiltere’ye, oradan Rojava’ya, dünyanın dört bir yanında devrimci, ilerici kamuoyunun gündemine girmiş, Kaya’ya yoğun bir şekilde destek mesajları gelmiştir, gelmeye de devam etmektedir.

Yunanistanlı devrimci, ilerici güçlerin dayanışması ve sahiplenmesiyle büyüyen tepki karşısında Yunan devleti, Kaya’nın iltica talebini kabul etmiştir. Ne var ki İltica Dairesi talebi kabul etse de iadesine dair son karar hala Adalet Bakanlığı’ndadır. Bunun yanı sıra Kaya hala tutsaktır ve Adalet Bakanlığı iade kararını veto edinceye kadar direnişini sürdürmeye kararlıdır.

Devrimci-komünistler FETÖ’cülerle bir tutulamaz

Kısaca özetlediğimiz bu süreci Yeni Şafak gazetesi, Yunan Efimerida Syntakton gazetesinin internet sitesinde yayımladığı habere dayanarak geçmiş, Yunan devletini Turgut Kaya’ya sahip çıkmakla itham etmiş ve “TKP’li teröriste Yunan kalkanı” başlığını atmıştır.

Yeni Şafak öteden beri ana akım medyanın Türk ve Yunan halklarını karşı karşıya getirme, ırkçılık ve şovenizmi körükleme politikasının bir devamı olarak Yunan halkını hedef tahtasına koymuştur. Oysa Yeni Şafak da çok iyi bilmektedir ki, Kaya’ya yönelik bugüne kadarki tasarruf Yunan halkına değil Yunan devletine aittir. Yunan devleti ise Yunan halkının temsilcisi değil Yunan hâkim sınıflarının yönetim aygıtıdır.

Yeni Şafak, İltica Dairesi’nin Kaya’nın siyasi mülteci başvurusunu kabul etmesine tepki göstermekte, FÖTÖ’cülerden sonra Yunanistan’ın Turgut Kaya ve DHKP-C dava tutsaklarının iltica talebini kabul ederek sahip çıktığını iddia etmektedir. Yeni Şafak bahsi geçen haberde çok açık bir şekilde ideolojik bir manipülasyona başvurmaktadır. Bunu halk düşmanı FETÖ mensupları ile komünist, devrimcileri aynı kefeye koyarak yapmaktadır.

Biliyoruz ki FETÖ’cüler çok uzun bir süre AKP ile iktidara ortak, halkımıza yönelik baskı, sömürü ve zulüm politikalarının bir parçası olmuş; Kürtlerin, Alevilerin, kadın ve LGBTİ’lerin katledilmesine yönelik politikaların doğrudan üreteni ve planlayıcısı olarak görev almışlardır. Nihayetinde AKP ile girdikleri iktidar dalaşında yenilmişlerdir. FETÖ’cüler özgürlük ve demokrasi düşmanıdır. Komünistler, devrimciler ise yaşamlarını işçi sınıfı ve emekçi yığınların kurtuluş davasına adamışlardır. Dünyanın neresinde olursa olsun, baskı, sömürü ve zulmün karşısına dikilmektedir.

Yeni Şafak bunu bilmez değildir. Böyle yaparak Yeni Şafak bir taşla 3 kuş vurmanın derdindedir. Devrimcileri, komünistleri FETÖ’cülerle yan yana koyarak itibarsızlaştırmaya çalışmakta, diğer yandan şovenizmi beslemekte esas olarak da Kaya’nın iadesine yönelik Yunan makamları üzerinde baskı kurmaya çalışmaktadır. Ancak buradan bir kez daha söyleyelim ki çabanız nafile!

Yeni Şafak’ın iktidar borozanı, emek düşmanı bir yayın çizgisine sahip olduğu halkımız tarafından çok iyi bilinmektedir. Devrimci ve komünistlerin mücadelesi böylesi ucuz oyunlarla karalanamaz.

İktidar Tetikçisi Yeni Şafak!

Diğer yandan Yunanistan’ın Turgut Kaya’ya sahip çıktığı da doğru değildir. Yunan devleti ilk andan itibaren Turgut Kaya’yı pazarlık konusu haline getirmiş, Edirne’de tutuklu bulunan iki Yunan askeri karşılığında kirli bir anlaşmaya varmaya çalışmıştır.

Halk düşmanı, faşist FETÖ’cülere siyasi iltica hakkı tanınırken Turgut Kaya’nın talebi aylardır bekletilmektedir. Yunan yasaları, demokrasi ve özgürlüklerin, olmadığı can tehlikesinin bulunduğu bir ülkeden siyasi iltica talebinde bulunanların gönderilmesini yasaklarken Yunan devleti kendi yasalarını ayaklar altına almaktadır.

Yeni Şafak bunu da bilmez değildir. Pekala tüm bunların farkındadır. Onun ki tamamen bilinçli, dezonformasyon ve manipülasyona dayalı bir gazetecilik anlayışıdır.

Buradan bir kez daha dile getirelim, gazetecilik halka gerçekleri ulaştırmak, halkın haber alma hakkını savunmaktır, iktidarın tetikçiliğini yapmak değildir! Siz ne yazarsanız yazın Turgut Kaya’nın direnişi Atina’dan bir meşale gibi yanmaya ve aydınlatmaya devam ediyor!

BİR PARTİZAN