TKP/ML YDK | “Lorenzo samimi, dürüst ve cesur bir savaşçı olarak her zaman anılacak”

H.Merkezi: Türkiye Komünist Partisi/Marksist Leninist’e bağlı Yurt Dışı Komitesi (TKP/ML YDK)  bir açıklama yaparak 18 Mart günü Rojava’da DAİŞ’e karşı savaşırken ölümsüzleşen TKP/ML TİKKO savaşçısı Lorenzo Orsetti’yi andı. Elimize e-posta yoluyla ulaşan “İtalya’dan Rojova’ya, Lorenzo Orsetti yoldaş enternasyonal proletaryanın ölümsüz savaşçısı olarak mücadelemizde daima yaşayacaktır! Un Partigiano muore mai! Bir Partizan asla ölmez!” başlıklı açıklamayı haber değeri taşıdığı için paylaşıyoruz:

Un Partigiano muore mai! Bir Partizan asla ölmez!

“18 Mart 2019 tarihinde Der-ez Zor’un Baxoz Köyü’nün DAİŞ çetelerinden kurtarılması hamlesinde Lorenzo Orsetti (Tekoşer) yoldaşımızı kaybetmenin acısını yaşıyoruz. O, enternasyonal bir savaşçı olarak 2017 tarihinde Rojava’ya gelerek silahlı direnişe katıldı. Bir süre enternasyonal taburda savaşan Lorenzo Orsetti yoldaş, bir grup enternasyonal savaşçıyla beraber partimize katıldı.

Lorenzo Orsetti yoldaş, tıpkı İtalyan Partizanların 2. Emperyalist paylaşım savaş döneminde Hitler ordularını yenilgiye uğrattıkları o ruhla katıldığı savaşta, faşist Türk devletinin Efrin işgalinde Türk devletine karşı verilen savaşta en ön saflarda yer aldı. O, DAİŞ çetelerinin işgal ettikleri köylerde ve şehirlerde zorla esir tuttukları kadınların ve çocukların DAİŞ çetelerinin elinden kurtarılması, Kürt ulusunun Rojova’da bir devrimle kazandığı statüyü koruması, Ermeni, Ezidi, Süryani ve ezilen diğer halkların özgürce bir yaşam için verdikleri mücadelede, binlerce Kürt direnişçinin ve yüzlerce enternasyonal savaşçının hayatlarını feda ederek kazılan mevzilerin bir tuğla taşı odu. Lorenzo Orsetti adı, diğer tüm enternasyonal savaşçılar gibi Rojava’da ebediyen yaşayacaktır.”

“Lorenzo, bedel ödenmeden zaferin mümkün olmadığını gösteriyor”

“Partimiz, Rojava’da mevzilendiği günden bu yana DAİŞ çetelerine karşı her cephede savaştı. TİKKO Komutanı Nubar Ozanyan yoldaşın şehit düşmeden önce yüzlerce savaşçıyı eğitmede gösterdiği çaba, TİKKO savaşçılarının DAİŞ çetelerine karşı verilen mücadele de gösterdikleri fedakarlık, gazi yoldaşlarımız ve Lorenzo Orsetti yoldaşın şehit düşmesi, bedel ödenmeden zafer kazanmanın mümkün olmadığını bize göstermiştir.

Partimizin kuruluş ilkelerinden biri de enternasyonal mücadeleye verdiği önemdir. Kaypakkaya yoldaş ezilen hakların emperyalizme karşı verdiği mücadelenin yanında olmuş, Kürt ulusunun kendi kaderini tayin hakkını her platformda savunmuş ve partimizin temel görüşleri içine almıştır. Kaypakkaya yoldaşın savunduğu MLM görüşleri, bugün ülke sınırlarını aşarak başta Suriye olmak üzere Ortadoğu’da ezilen halkların ellerinde yükseklerde tutulan bir bayrak olmuştur. Barbara Anna Kistler, Nubar Ozanyan ve Lorenzo Orsetti yoldaşları savaştıran da bu ruhtur.”

“Bütün fırtınalar küçük bir damla ile başlar”

“Lorenzo Orsetti yoldaş, samimi, dürüst ve cesur bir savaşçı olarak her zaman anılacaktır. O, İtalya’da yaşayarak hayatını sürdürme yerine, ezilen halkların özgürlüğü için bir savaşçı olarak tercihini mücadelenin en sıcak bölgesine, Rojava’ya gelmeyi seçti. Onun için savaş demek haksızlığa, zulme ve adaletsizliğe kaşı çıkmak demekti. Bundandır ki katıldığı Baxoz hamlesi öncesinde bıraktığı mektubunda: ‘Herşey kaybedilmiş gibi gözükse de, kötü şeyler insanlara acı verse deve dünya dayanılmaz hale gelse de, güç bulmaya devam edin ve bunu yoldaşlarımıza aktarın. Tam da bunun gibi karanlık anlarda bu ışık yardımcı olacaktır. Ve her zaman hatırlayın: ‘Bütün fırtınalar küçük bir damla ile başlar.’ Siz de bu damla olmaya çalışın!’ diyerek haksızlığa ve zulme karşı herkesi savaşmaya çağırması bundandır.”