Partizan Son Sayı Çıktı

Partizan Sayı 95 Çıktı!

Partizan Sayı 95 Çıktı! Partizan Dergisi’nin 95. sayısı oldukça zengin bir içerikle basıldı, okuyucularıyla buluştu. 30 Aralık 2019 Partizan Dergisi’nin 95. sayısı, “Emperyalizme,faşizme, ataerkiye ve her türlü gericiliğe karşı Rojava’da mevzi tutmak” ana başlığıyla okuyucularıyla buluştu. Partizan […]