MAKALELER

Sendikalar daha fazla iktidara, “sınıf devrimcileri” sendika ağalarına yanaşarak sorunlarına çözüm bulabilir mi?

İşçi sınıfının ekonomik demokratik mücadelelerinin bir sonucu olarak ortaya çıkan sendikal örgütlenmeler, son yıllarda giderek daha fazla siyasal iktidarın şemsiyesi altına girme yarışındadır. Sendikalaşmanın dibe vurduğu, toplam çalışan emek gücünün %9 0’nının sendikasız olduğu, % […]