ROJAVA KOMUTANLIĞI | “8 Mart ayağa kalkıştır!”

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü vesilesiyle açıklama yapan TKP/ML TİKKO’ya bağlı Rojava Komutanlığı “Köleliği onun yazılı olan hukukunu sokaklara hakim olan erkek egemen yasalarını parçalayacak olan en başta kadın emekçilerdir. 8 Mart’ı kadın devrimci gücün ve bilincin kuşanılması görevi haline getirmek en başta kadın emekçilerin omuzlarındadır. Kadın emekçiler kadın devrimciler bunu başaracak güç ve yeteneğe sahiptir” dedi. Elimize e-posta yoluyla ulaşan açıklamayı haber değeri taşıdığı için paylaşıyoruz:

8 Mart ayağa kalkıştır!

Bugün 8 Mart. Bugün her zamandan daha fazla Leyla Güven olmak özgürlük uğruna direnişi büyütmek zamanıdır. Bugün her türlü tecriti kırmak özgürlüğün yolunu aydınlatmak vardır. “Vardık. Varız ve daha da çoğalacağız” demek vardır. Bugün kadın direnişi olmak vardır.

Tarihe ve güne ait her türlü zulmün ve köleliğin üstüne yürüyerek özgürlüğü ellerine alacak olan kadınların direniş, birlik ve örgütten başka güçleri yoktur. Emeği, bedeni, kimliği baskı altına alınarak sindirilmek yok edilmek istenen kadınlardır. Her geçen gün eksilmeden artarak çoğalan zulmün cenderesinde ezilip susturulmak istenen kadınlardır.

Ülkemizin her bir karış toprağı zulüm ve şiddet kokmaktadır. Savaştan ranttan beslenerek emperyalist efendilerine hizmette kusur etmeyen diktatörler her türlü demokratik hak ve özgürlükleri yok edip ülkeyi cehenneme çevirdiler.  Her geçen gün daha fazla kadın saldırıya, şiddete ölümlere maruz kalmaktadır. Çünkü soykırımcı faşist TC devleti erkektir! Hukuku, adaleti erkek ve zalimlerden yanadır.  Feodal-faşist devlet toplumu en çok da erkekleri bozmaktadır. Her gün gözü dönmüş, vicdansız, ahlaksız birer canavar yaratıp sokaklara, meydanlara salmaktadır! Kadın-çocuk bedenini ve aklını köleleştirmeye çalışarak onlara yönelik her türlü onursuz saldırıların zeminini yaratıp şiddetin hukukunu yazıyorlar.

Utanç verici zulüm altında yaşamak kader değildir. Her gün sokakta meydanlarda sahipsiz savunmasız bir şekilde katledilmek kader değildir. Ayağa kalkmaya mücadele etmeye her zamandan daha fazla ihtiyaç vardır. Bugün her zamandan daha fazla kadınların direnişe, dayanışma ve örgütlenmesine ihtiyaç vardır. Evde, sokakta, fabrika ve meydanlarda daha fazla dayanışma ve direnişleri artırarak örgütleri büyütmeye ve çoğaltmaya ihtiyaç vardır.

Köleliği onun yazılı olan hukukunu sokaklara hakim olan erkek egemen yasalarını parçalayacak olan en başta kadın emekçilerdir. 8 Mart’ı kadın devrimci gücün ve bilincin kuşanılması görevi haline getirmek en başta kadın emekçilerin omuzlarındadır. Kadın emekçiler kadın devrimciler bunu başaracak güç ve yeteneğe sahiptir.

8 Mart, özgürlüğe uzanan yolu mücadeleyle aydınlatmak demektir!

8 Mart öncüleşme ve özneleşme günüdür!

8 Mart Leyla Güven’in direnişini büyütme günüdür!