Partizan okurlarından seçim tartışmaları: “Öğretilmiş siyaset değil gerçekçi politika üretmenin yollarını açığa çıkaralım”

İstanbul: Partizan’ın 31 Mart yerel seçimlerine dair tavrının açıklanmasının ardından İstanbul’da bir toplantı düzenleyen Partizan okurları, ülkedeki politik atmosferde gerçekleşecek olan seçimlerin egemen sınıflar ve devrimci-yurtsever güçler açısından karşılığının ne olduğunu, ne olması gerektiğini tartıştılar.

31 Mart yerel seçimlerine 55 gün kalmışken yaşanan tüm gelişmeler seçimlere endeksli bir şekilde ilerliyor. Burjuva, faşist partiler gerilimi tırmandırıp halk kitlelerini seçim vesilesiyle kendilerine yedeklemeye, sivil faşist çeteleri geçen seçimlerde olduğu gibi bu seçimlerde de palazlandırarak “silahlanma” çağrıları yaptırmaya, faşist ittifaklarla halkın muhalefetini baskı ve zor ile yok etmeye, kimi faşist partiler aracılığıyla kendi içinde eritmeye çalışmaktadır.

Partizan okurları tüm bu görüngüleri ile bu seçimlerin yerel bir nitelikten ziyade genel bir seçim atmosferi içerisinde geçirildiğini belirterek, bir yanıyla da bu seçimlerin başkanlık seçimi sonrası başkanlık sistemi ve OHAL uygulamalarının halk nezdinde bir “referandum”u haline getirilmeye çalışıldığına değindiler.

“Öğretilmiş siyaset” ve gerçekçi politika

Seçimlerde tavır belirlenirken kitlenin seçimlere ilişkin düşünce ve eğilimlerinin araştırılması, incelenmesi ve seçim tavrının bizatihi alanlardaki “somut koşulların somut tahlili” yapıldıktan sonra yapılması üzerine eleştiri ve vurgular yapıldı. Bu tür bir yönelimle hem kitle ile gerçek bir ilişkilenmenin somutlaşacağı hem de devrimcilerin yönelimleri ile kitlenin eğilimlerindeki açı farkının öğrenilebileceği üzerine konuşmalar yapıldı.

Partizan okurları, kitlelerle ilişkilenmeden bir politika üretme tavrını “devrimciler olarak kafamızdaki ideolojiyi kitleye dayatarak gidiyoruz” şeklinde ifade ederken, bu durumu “öğretilmiş siyaset” olarak tanımladı ve bunu mahkum ederek gerçekçi politika üretmenin yollarının açığa çıkarılması gerektiğini konuştular.

Dersim’de yerel seçim tartışmaları

Seçim tartışmaları ekseninde konu başlıklarından biri de Dersim’de “Dersim Demokratik Halk Dayanışması” ve “Dersim Devrimci Güç Birliği” ekseninde devrimci, yurtsever ve ilerici güçlerin yaşadığı ayrışma ve her bir platformun kendi adayı ile seçimlere girmesi konusu oldu.

SMF-HDP ekseninde adayların belirlenmesi üzerinden başlayan tartışmaların yalnızca yerel seçimlerde bir belediyenin alınması konulu olmadığına ve esasta bu yıpratıcı tartışmaların ülkede devrimci ve yurtsever güçler açısından binbir emekle örülen birleşik mücadeleye zara verdiğine, bu zararın 31 Mart sonrasında da devam edeceğine vurgu yapıldı. Adaylar belirlenmiş, platformlar oluşturulmuş olsa da bu konuda bir uzlaşmanın hala yakalanabilir olması gerektiğine vurgu yapan Partizan okurları bu konuda Partizan olarak bu çağrının sürekli dillendirilmesi gerektiğini belirttiler.

Ancak son aşamada daha net bir tavır belirlenmesi üzerinden tartışmalar yoğunlaştırıldı.

“Kitlemizle ilişkilenelim”

Toplantının son gündemi ise İstanbul’da yerel seçim çalışmalarına ilişkin neler yapılacağına dairdi. Partizan okurları bulundukları semtlerdeki yerel seçim tartışmalarını aktardı, çeşitli adaylıklar üzerinden sürdürülen önerileri tartıştı. Semtlerde devrimci, demokrat ve yurtsever adayların çevresinde biraraya gelerek kazanımlar elde etmenin önemine değinen Partizan okurları, bu dönemi özelde de kitlemizle ilişkilerimizi geliştirmek, yeni ilişkilenme alanları yaratmak ve seçim dönemi boyunca daha sıkı bir ağ içinde olmak gerekliliğine değinerek toplantıyı sonlandırdılar.