Partizan Dergisi’nin 100. Sayısı Çıktı!

Partizan Dergisi’nin 100. Sayısı Çıktı!

Partizan Dergisi’nin 100. sayısı “Emperyalizm ve Emperyalist Savaş; Uluslararası Teorik Konferans” manşetiyle çıktı.

2 Mart 2024

Partizan Dergisi’nin son sayısı emperyalistler arasında çelişkilerin giderek derinleştiği; ABD/ NATO ile Rusya arasında Ukrayna’da açık bir savaşa dönüştüğü günümüzde daha güncel bir tartışma olarak gündeme giren  “emperyalizm ve emperyalist savaş” gerçekliğine ilişkin bir dosya konusu olarak yayımlanacak.

Derginin yeni sayısına ilişkin Sunu bölümünde şu ifadelere yer verildi:

“Bu sayımızı, son dönemlerde yoğunlaşan bir ivmeyle tartışılan 3. Emperyalist Paylaşım Savaşı tehlikesine ayırdık. Bu tartışma sadece devrimci, komünist, anti-emperyalist güçler tarafından değil, aynı zamanda uluslararası burjuvazinin ideologları, kalemşörleri tarafından da yoğun bir şekilde yürütülüyor. Daha kısa bir süre öncesine kadar “tek kutuplu dünya”nın varlığını ilan edenler, bugün bir “dünya savaşı” çıkma ihtimalinden söz ediyorlar. Sadece konuşmakla da yetinilmiyor elbette.

Diğer yandan başta emperyalistler olmak üzere silahlanma bütçelerini hızla yükseltiyor, emperyalist bloklar arasındaki çizgiler kalınlaşıyor, askeri anlaşmalar, birlikler güçlendiriliyor, daha önceki paylaşım savaşlarından da kazandıkları deneyimle, devletler hızla halk karşıtı “güvenlik” tedbirlerini sıkılaştırıp yeni yasalar çıkarıyor, ırkçı-şoven parti ve hareketlerin önü açılarak güçlenmeleri sağlanıyor vb.

Tüm insanlığı ilgilendiren bu konuya dair Filipinler Ulusal Demokratik Cephe, geçtiğimiz yıl Ekim ayında bir konferans gerçekleştirdi.

“Emperyalizm ve Emperyalist Savaş” başlıklı bu Teorik Konferans’a dünyanın birçok bölge ve ülkesinden komünist partiler, ulusal kurtuluş hareket ve siyasi oluşumların temsilcileri katılarak sunum yaptılar. Partizan dergisi olarak bu konferansta yapılan sunumlardan ülkemiz devrimci, demokratik kamuoyunun da ilgisini çekeceğini düşündüğümüz bir derleme yaparak bir dosya oluşturduk.

Dergimizin 100. sayısı enternasyonal proletaryanın ve ezilen dünya haklarının ölümsüz önderi V.İ.Lenin yoldaşın 21 Ocak 1924’te ölümsüzleşmesinin 100. yıldönümüne karşılık gelmektedir. V.İ.Lenin yoldaşın, -diğer önemli katkılarının yanısıra-, kapitalizmin en yüksek aşaması olarak emperyalizm analizi Marksizm’e büyük bir katkıdır.

Lenin, kapitalizmin tekel öncesi kapitalist aşamadan tekelci aşamaya dönüşümünü ve kapitalizmin bu en yüksek aşamasının nasıl savaşlara ve devrimlere yol açtığını bilimsel olarak açıklamıştır.

Emperyalist savaşın, kapitalizmin en yüksek ve son aşaması olan emperyalist politikanın devamı olduğuna işaret etmiştir. Dolayısıyla Lenin yoldaşın ölümsüzlüğünün 100. yıldönümünde Partizan dergisinin 100. sayısını Lenin’in tezleri ışığında “emperyalist savaş” konusuna ayırdık.”