PARTİZAN: AKP Koronavirüs’ten Daha Tehlikelidir: Dayanışmayla Mücadeleyi Büyütelim!

AKP Koronavirüs’ten Daha Tehlikelidir: Dayanışmayla Mücadeleyi Büyütelim!

Partizan, “AKP Koronavirüs’ten Daha Tehlikelidir: Dayanışmayla Mücadeleyi Büyütelim!” başlıklı bir açıklama ile acil alınması gereken tedbirlere dair talepleri  sıralarken, ezilenlerin dayanışma çağrısı içinde olmasının önemine vurgu yaptı. 

26 Mart 2020

Partizan açıklamasında, “2019’un Aralık ayında Çin’in Vuhan kentinde çıkan ve kısa sürede dünyanın dört bir yanında görülen Koronavirüsü (Covid-19) etkisi ve ağırlığını arttırarak yayılmaya devam ediyor.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’nün Pandemi (Küresel salgın) ilan ettiği Koronavirüs (Covid-19) bulaşan kişi sayısı dünya genelinde 470 bin, hayatını kaybedenlerin sayısı 21 bini aşmıştır (26 Mart itibari ile), salgının boyutu ise  artarak devam etmektedir.

Görülen manzara, Covid-19 bulaşan ve hayatını kaybedenlerin sayısının, açıklananların daha üzerinde olduğudur. Koronavirüs salgını, sosyal ve siyasal yaşama derinlemesine etki etmektedir.

2019’la birlikte tüm dünyada ortaya çıkan emperyalist-kapitalist sitemin krizi, petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte derinleşerek devam ederken, Covid-19 ile beraber başka bir boyuta evrilmiştir. Emperyalist-kapitalist sistem, içinde bulunduğu krizi, salgını bahane ederek ezilenlerin üzerine yıkmak ve kendini yeniden tesis etmek adına pozisyon almakta geç kalmamıştır” sözlerine yer verildi.

Açıklamanın devamında, salgının yarattığı korku ile beraber emperyalist-kapitalist sistemin, otoriterleşme politikalarını mevcut tablonun sunduğu “meşruluk” üzerinden yaşamın her alanında yaşama geçirmeye başladığına dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

“Kuşkusuz benzer bir durum Türk hakim sınıfları içinde geçerlidir!

R.T. Erdoğan, yerkürede 10 binlerce kişiye bulaşan/bulaşmaya devam eden, binlerce kişinin hayatını kaybettiği/kaybetmeye devam ettiği salgını, karşılarına çıkan bir fırsat olarak gördüğünü söylemekten çekinmemiştir.

Covid-19 ile mücadele adına “neşe” içinde açıklanan “Ekonomik İstikrar Kalkanı” adını verdikleri 100 milyar bütçelik paket; patronların yüzünü güldürürken, ezilen halka kolonyadan başka bir şey düşmemiştir!

Salgının yayılma hızını düşürmenin temel yolunun sosyal mesafelenmeden geçtiği söylenmekte; okullar tatil edilmekte, kafe, bar, restoranlar kapatılmaktadır. Her fırsatta “Evde kal” çağrısı yapanlar, evde kalamayıp hayatını çalışmadan devam ettiremedikleri için çalışmak zorunda kalan on binlerce işçi ve emekçi; binlerce iş yerinin kapanmasının üzerine eklenen bir milyona yakın işsiz için tek söz söylememişlerdir.”

Açıklamanın devamında, ” ‘Evde kal’ çağrısı yapılan ezilenlerin, en temel ihtiyaçları olan su, elektrik, doğalgaz kullanımı, ne ücretsiz hale getirilmiş ne de faturaları ertelenmiştir.

Yaşlı insanlarımıza, adeta salgının sebebiymiş gibi davranarak sokağa çıkma yasağı koyan AKP iktidarı, böylelikle Koronavirüs’e karşı gerekli önlemleri aldığına inanmamızı istemektedir”denildi.

“Fiili bir OHAL iklimi ile Türk sermayesinin ihtiyaçları temelinde emek rejimi yeniden yapılandırılıyor”

Partizan açıklamasında,

“Salgın, tüm hızıyla coğrafyamızda yayılır ve can alırken AKP iktidarı, ‘Kanal İstanbul’ için ihale yapmakta; salgını fırsata çevirerek, Kürt halkının iradesini gasp etmektedir. Halkın salgınla boğuştuğu bu dönemde, Türkiye Kürdistanı’nda HDP’li sekiz belediyeye  daha kayyum atanmıştır.

AKP, çok uzun zamandır çıkarmak istediği ancak kadınların sokaktaki güçlü karşı koyuşu nedeniyle başaramadığı infaz düzenleme yasasını çıkartarak taciz-tecavüzcüleri, çocuk istismarcılarını, kadın katillerini ve çete mafya üyelerini hapishaneden dışarı çıkarmanın derdine düşmüştür.

‘Evde kalan’ milyonlarca kişinin bakımından sorumlu tutulan kadınların; ev içi emeğinin görünmezliği boyutlandırılmakta, ev içinde gördüğü şiddet katlanmaktadır.

AKP iktidarının salgının ilk günlerinden bu yana sergilediği performans; salgın bahanesiyle işçi sınıfı ve emekçilerin kazanılmış haklarının gasp edilmesi; demokratik hak ve özgürlüklerin yasaklanması ve fiili bir OHAL ikliminin oluşturulmasına diğer yandan Türk sermayesinin ihtiyaçları temelinde emek rejiminin yeniden yapılandırılmasına yöneliktir.

Denilebilir ki AKP’nin son gündemi salgındır!” dedi.

“Sermayenin sistematik saldırılarına karşı dayanışma ağlarını örmek, birbirimizden güç almak ve karşı koyuşu örmek önemli”

Devamla, “Koronavirüs, sosyal ve siyasal yaşamı alt üst ederken, egemen sınıfların gözü emeğimiz, kazanılmış haklarımız ve geleceğimizdedir!

Sosyal mesafe ve izolasyon, salgın için önemli bir tedbir olsa da Koronavirüs’e karşı gerçek anlamda mücadelenin yolu; halk sağlığı önlemlerinin alınmasından, halkın doğru bir şekilde bilgilendirilmesinden; sağlık meslek örgütleri ve uzmanlar ile geniş emekçi kesimlerin çözüm sürecine dahil edilmesinden geçmektedir.

Açık ki salgın karşısında ezilenlerin bugün en fazla ihtiyaç duyduğu kavram dayanışmadır. Dayanışma ezilenlerin inceliği ve temel dinamiğidir. Sermayenin yaşamımızın hemen her alanına yönelen sistematik saldırılarına karşı dayanışma ağlarını örmek, birbirimizden güç almak ve karşı koyuşu örmek önemli bir yerde durmaktadır.

Her yönüyle son derece ağır bir sürecin içinden geçiyoruz. AKP iktidarının ana akım medya üzerinden işçi sınıfı ve emekçilerin üzerine boca ettiği manipülasyonlara karşı somut taleplerimizi daha yüksek sesle dile getirmek zorundayız;” şeklinde biten açıklamanın ardından talepler şu şekilde dile getirildi;

1)Covid-19 testi en yaygın şekilde ve ücretsiz gerçekleştiirlmelidir! Tüm tedavi masrafları devlet tarafından karşılanmalı, halka açık ve doğru bilgilendirme yapılmalıdır.

2) Yaşamsal sektörler hariç tüm üretim durdurulmalı, işten çıkarmalar yasaklanmalı, çalışanlara ücretli izin verilmelidir. Zorunlu sektörlerde, sağlık koşulları eksiksiz yerine getirilmeli ve çalışma saatleri kısıtlanmalıdır.

3) Sokaklarda yaşayan evsiz insanlar, gerekli hijyen koşulları sağlandıktan sonra kapatılan otel vb. yerlere yerleştirilmelidir.

4) Halka ücretsiz hijyen ve korunma araçları sağlanmalıdır.

5) Başta hasta tutsaklar olmak üzere, hapishaneler ayrımsız bir şekilde boşaltılmalıdır

6) Karantina koşullarında kadınlara yönelik ev içi şiddetteki artışa karşı acil önlemler alınmalıdır! “