İstanbul’da devrim ve komünizm şehitlerini anma çalışmaları devam ediyor

İstanbul: Devrim ve komünizm şehitleri anma haftası kapsamında ocak ayıyla birlikte başlayan çalışmalar Esenyurt, Soğanlı, Gülsuyu ve Sarıgazi’de Proletarya Partisi şehitleri ve dava tutsaklarının ailelerine dönük ziyaretler ile devam ediyor.

Devrim ve komünizm şehitlerini anma çalışmaları; gerek içeriği gerekse de pratik örgütlenmesi gerçekleştirilen toplantılarla birlikte kararlaştırılmıştı. Bu toplantılar da yürütülen tartışmalarda, devrim ve özgür bir dünya yaratma mücadelesinde yitirdiklerimizi anmanın ve değer aileleri ile güçlü bağlar kurmanın örgütsel kültür noktasında önemli bir yeri olduğu konuşuldu. Bu açıdan şehit aile ve yakınları ile daha güçlü bağlar kurmak zorunda olduğumuz, bunun da bu konuya dair kurumsal bir düşünüş ve kurumsallaşmanın pratik adımlarının atılması ile mümkün olabileceği üzerinde durulmuştu.

Gerçekleştirilen bu tartışmalar sonucunda İstanbul’da Anadolu ve Avrupa yakaları olmak üzerine gruplar oluşturularak aile ziyaretleri gerçekleştirilmeye başlandı.

 

Saldırıları ailelerimizle birlikte püskürtebiliriz!

Devrim ve komünizm şehitlerini anma çalışmaları kapsamında şehit yakınları ile bir araya gelme çalışmalarına bu hafta da devam edilerek Proletarya Partisi şehitleri ve dava tutsaklarının ailelerine dönük ziyaretler gerçekleştirildi.

Esenyurt, Soğanlı, Gülsuyu ve Sarıgazi’de yapılan ziyaretlerde ülkenin içerisinden geçtiği siyasal sürece dair tartışmalar yürütülürken; hapishanelere yönelik Tek Tip Elbise (TTE) ve TC’nin paramiliter güçleri örgütlemesi üzerine tartışmalar yürütüldü. Devrimci mücadeleye ve bir bütün halka yönelik baskı ve saldırıların dozunun oldukça yüksek olduğu böylesi bir süreçte, şehit ve tutsak aileleri ile daha fazla kenetlenmenin ve daha fazla birlikte hareket etmenin oldukça önemli olduğu konuşuldu. Özellikle de hapishanelere yönelik TTE saldırıları karşısında bu saldırıyı püskürtmek için birlikte hareket etme zorunda olduğumuz vurgulandı.

 

Her şeye rağmen ailelerimiz mücadeleden geri durmayacak!

Yapılan aile ziyaretlerinde, hareketimizin içerisinden geçtiği özgün sürece ilişkin de tartışmalar yürütüldü. Genel olarak aileler, belli dönemlerde irili-ufaklı böylesi ayrılıkların yaşanmasından duydukları rahatsızlıkları ifade ettiler. Fakat hareketimizin yaşamış olduğu bu olumsuzluklara karşın ailelerin mücadeleden geri durmayacakları, mücadeleye bir şekilde katkı sunmaya devam edecekleri ifade edildi.

Devrim ve komünizm şehitlerini anma çalışmaları kapsamında şehit yakını ailelere yönelik ziyaretler ilerleyen günlerde de devam edecek.