Enternasyonal Büro: “Grigori yoldaş tüm yaşamını Yunanistan devrimine adayan büyük bir devrimciydi!”

Türkiye Komünist Partisi/Marksist Leninist (TKP/ML) Enternasyonal Büro 23 Ocak 2017 tarihinde yaşamını yitiren Yunanistan Komünist Partisi/Marksist-Leninist (YKP/ML) önderi ve TKP/ML’nin onur üyesi Grigori Konstantinepoli için bir açıklama yaptı. Elimize e-posta yoluyla ulaşan açıklamada, “Partimiz TKP/ML, Yoldaş Grigori’yi bundan böyle her yıl Ocak ayında andığımız “Parti ve Devrim Şehitleri Haftası”nda anarak onun anısını sonsuza kadar yaşatacaktır. Grigori yoldaş ölümsüzdür” denildi.

Enternasyonal Büro’nun yaptığı açıklamada Grigori Konstantinepoli’nin yaşamını şu sözlerle aktardı: “YKP/ML’nin önder kadrolarından, partimiz TKP/ML’nin onur üyesi Grigori yoldaşı 23 Ocak 2017 tarihinde kaybettiğimizi öğrenmiş bulunuyoruz. Başta kardeş partimiz YKP/ML olmak üzere tüm Yunanistan halkına baş sağlığı mesajımızı gönderiyoruz.

Ne tesadüftür ki, partimizin 1978 yılında birinci parti konferansında ilan ettiği “Parti Ve Devrim Şehitleri Haftası”nda Grigori yoldaşı kaybetmiş bulunuyoruz. Bu tarihin partimiz açısından ayrıca büyük bir anlamı vardır. Ocak ayı, hem partimiz ve hem de UKH açısından özel bir önem ve anlamla yüklüdür. Partimizin mirasçısı olduğu TKP’nin kurucusu yoldaş Mustafa Suphi ve on dört yoldaşı bu ayda Kemalistler tarafından katledildiler. Uluslararası Komünist Hareketin önderi yoldaş Lenin bu ayda aramızdan ayrıldı. UKH’nin temsilcileri Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht bu ayda Alman tekelci burjuvazisinin silahlı güçleri tarafından hunharca katledildiler. Partimizin en değerli kadroları, Ali Haydar Yıldız, Meral Yakar, Atilla Özkan ve onlarca yoldaşımız bu ayda şehit düştüler. Ve de partimizin önderi, kurucu-kuramcısı, yoldaş İbrahim Kaypakkaya bu ayda düşman güçleri tarafından tutsak edildi. İşte tam da bu nedenden dolayı partimiz TKP/ML, Yoldaş Grigori’yi bundan böyle her yıl Ocak ayında andığımız ‘Parti ve Devrim Şehitleri Haftası’nda anarak onun anısını sonsuza kadar yaşatacaktır. Grigori yoldaş ölümsüzdür.”

 

“Grigori yoldaş tüm yaşamını Yunanistan devrimine adayan büyük bir devrimciydi!”

“1945 yılında dünyaya gelen Grigori yoldaş, genç yaşta devrimci fikirlerle tanıştığından itibaren Yunanistan’da devrimin gerçekleşmesi için mücadele etti. 1967 yılında Yunanistan’da yapılan Albaylar Cuntası’ndan sonra, başlayan devrimci avını savuşturmak için bir süreliğine Kanada’da yaşamak zorunda kaldı. 1974 yılında Cuntacıların tekrar kışlalarına geri dönmesinden sonra birçok devimci gibi Grigori yoldaş da ülkesine döndü.  Grigori yoldaş Yunanistan’a döndükten sonra,  1980 yılında YKP/ML’nin kurucu kadroları içinde yer aldı. YKP/ML MK ve MK SB’de görev alan Grigori yoldaş, YKP/ML’nin devrim stratejisini belirlemede politik bir önder olarak büyük katkılar verdi. YKP/ML dendiğinde Grigori, Grigori dendiğinde ise hep YKP/ML akla gelmiştir. Bu onun devrimci kişiliğinin partisiyle nasıl bütünleştiğine en güzel örnektir. Tüm hayatını partisinin gelişip büyümesi ve devrim yapmasına adayan Grigori yoldaş, YKP/ML içinde de saygın ve kabul edilen bir kişilik olmuştur.”

 

“Grigori yoldaş partimiz için de büyük bir kayıptır!”

“1980 yılından bu yana TKP/ML’nin bir üyesi gibi partimizle yakın bir ilişki içinde olan, partimizin her sorunuyla yakından ilgilenen, olanak sunan, görüş ve önerileriyle sürekli fikir üreten, deney ve tecrübelerini aktaran Grigori yoldaşın kalbi sadece Yunanistan devrimi için değil, Türkiye devrimi içinde atıyordu. O, bir komünist olarak; Yunanistan ve Türkiye hakim sınıflarının iki halk arasında yarattıkları düşmanlığa karşı büyük bir mücadele vererek her zaman iki halkın kardeşliğini savundu.

Grigori yoldaş, 1980 yılında Türkiye’de Askeri Faşist Cuntası’nın bir darbeyle iş başına gelmesinden sonra, Yunanistan’a çıkmak zorunda kalan yüzlerce politik mülteciye yardım etmiş, evinde misafir ederek enternasyonalist bir dayanışma içinde bulunmuştur. Partimizin önemli kadrolarının Yunanistan’da barındırılması, ülkeyle bağlarının sağlanması için elindeki tüm olanaklarını seferber ederek, partimizin bir kadrosu gibi çalıştı. Aynı azim ve çabayı hasta olmasına, sağlık koşulları pek iyi olmamasına rağmen, Nisan 2015 tarihinde Yunanistan devletinin de içinde yer aldığı uluslararası bir operasyonda tutuklanan yoldaşlarımızın serbest bırakılması için de sarf etti. Tüm imkan ve olanakları seferber ederek Yunanistan’da yürütülen kampanyanın başarıya ulaşmasında Grigori yoldaşın emeğini hiçbir zaman unutmayacağız.

Grigori yoldaş ömrünün son günlerini yaşamasına rağmen, Münih’te yargılanan yoldaşlarımızı ziyaret ederek onlara büyük bir moral verdi. Hasta olmasından dolayı ‘gelme’ önerilerine, ‘son kez yoldaşları görmek istiyorum’ diyerek gelip yoldaşlarını görmüştür.

Onu tanıyan herkes bilir ki, sade yaşamı, devrimci kararlığıyla dünyanın tüm mazlum halkları için atan kalbiyle hep örnek olmuştur.  Grigori yoldaşla tanışan yüzlerce yoldaşımızın kalbinde adeta bir taht kuran bu büyük devrimciyi hiçbir zaman unutmayacağız.”

 

“Grigori yoldaş uluslararası komünist hareket içinde büyük bir kayıptır!”

“Enternasyonal ilişkilere büyük önem veren Grigori yoldaşın emeği unutulamaz. YKP/ML’nin kardeş, dost örgüt ve partilerle kurduğu ilişkilere her zaman büyük bir önem veren Grigori yoldaşın esprili, neşeli ve içten geliştirdiği ilişkilerle enternasyonal alanda da saygınlık edinmiştir. Grigori yoldaş kardeş partilerin sık sık görüşmeler yapmasına, tecrübe alışverişinde bulunmasına, uluslararası alandaki gelişmeleri değerlendirme, anti-emperyalist mücadeleyi yükseltmeye her zaman önem Verdi. Enternasyonal alanda önemli etkinliklerin Yunanistan’da örgütlenmesinde sarf ettiği çaba ve gösterdiği komünist duyarlılıkla bu alanda da kardeş partilerin takdirini kazanmış bir komünist olarak hiçbir zaman unutulmayacaktır.

Grigori yoldaş ölümsüzdür!

O, her zaman kalbimizde yaşayacaktır!”