DHF’den gazetemizin basılarak çalışanlarına şiddet uygulanmasına dair açıklama

Demokratik Haklar Federasyonu (DHF) Özgür Gelecek gazetesinin basılarak çalışanlarına şiddet uygulanmasına dair bir açıklama yayınladı. DHF yayınladığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Sosyal medyaya yansıyan açıklamalar üzerinden takip ettiğimiz süreç, bugün Özgür Gelecek gazetesinin basılarak çalışanlarına şiddet uygulanması biçiminde son derece olumsuz ve üzücü bir duruma dönüşmüştür. Zor-şiddet yönteminin kullanılması her açıdan olumsuz ve kaygı vericidir. Söz konusu olan zor içerikli tavırların demokratik değer, kültür ve normlardan uzak olduğu kesindir. Devrimcilere uygulanan şiddet devrimci değil, gericidir. Federasyonumuz kaygı verici temelde yaşanan bu gelişme karşısında demokratik değer ve kültürüne uygun olarak tavır almakta tereddüt etmez, Sosyalist niteliğine doğru orantılı olarak sorumluluklar almaktan sakınmaz.

Halk güçleri arasındaki çelişkilerin çözümünde biricik yöntem barışçıl mücadeledir!

Halk arasında olduğu gibi halkın örgütlü güçleri arasında ve içinde sorun ya da çelişkiler kaçınılmaz olarak gündeme gelir, yaşanır. Fakat bu çelişkilerin niteliği düşmanla aramızdaki çelişkilerin niteliğinden farklı olduğu gibi, çözüm yöntemleri de ilkesel düzeyde farklıdır. Her sorun ve sorun niteliğinin kendine uygun çözüm yöntemleriyle ele alınıp çözüleceği açıktır.  Düşmanlar arasındaki mücadelenin özü siyasi mücadele temelinde zor ve şiddete dayanırken, dostlar arasındaki mücadelenin tümü ideolojik mücadele temelinde barışçıl biçimlerle yürütülür. Düşmanla aramızdaki çelişki sahasında uyguladığımız metotları, dostlarla aramızdaki çelişkiler sahasında kullanamayız. Tersi tutum dost-düşmanı doğru ayrıştırmamak olur.  Çelişkilerin çözüm yöntemindeki bu ayrım, dost-düşman ayrışımı veya devrim ile karşı devrim arasında ayrım olarak anlamlıdır.

Halk arasındaki çelişkiler barışçıl yöntemlerle çözülür. Halk sınıf katmanları arasındaki çelişkilerin çözümünde barışçıl yöntemler dışında kalan diğer tüm yöntemler yanlıştır. Bu kapsamdaki çelişkilerin ele alınışında zor ve şiddet tavrına başvurmak ilkesel bir hatadır. Halka baskı yapmak yasaktır. Devrimci zor davranışı ve şiddet eylemi sınıf düşmanlarına karşı geçerlidir. Halka ve halkın örgütlü güçlerine karşı zor ve şiddet kullanılamaz.  Halkın siyasi parti ve örgütleri bu kapsam dışında değil, bizzat bu kapsamın içindedirler. Dolayısıyla halk sınıf katmanlarının örgütlü güçleri arasındaki çelişkilerin çözümü de halk arasındaki çelişkilerin çözümü veya çözüm yöntemi kapsamındadır. Bu zemindeki güçler hiç bir sebeple birbirilerine karşı zor ve şiddete başvuramaz, aralarındaki sorun ve çelişkileri bu yöntemlerle çözemezler.

Devrimci güç ve demokratik kurumların bastırılması devrime hizmet etmez!

Yukarıdaki anlayışlar bağlamında, Federasyonumuz, Özgür Gelecek gazetesi çalışanlarına dönük uygulanan şiddeti kuvvetle kınar, asla kabul etmez ve tavır alır. Aynı biçimde Özgür Gelecek gazetesinin basılmasını da söz konusu zor ve şiddet tavrı olarak değerlendirir, bu eylemi de kınar. Genel sorunda kim haklı kim haksız sorunu esasta bizlerin sorunu olmayıp tavır takınacağımız alan değildir. Fakat başvurulan yöntemlerin ilkesel hata taşıması ve genel demokratik değerlere zarar vermesi nedeniyle kendimizde tavır takınma hakkı görüyor, gerici değerlendirdiğimiz bu yöntemlere karşı tavır almayı sorunumuz olarak görüyoruz. Bu bağlamda ilgili taraflara sorunun barışçıl yöntemlerle çözülmesi iradesi göstermeleri ve mutlak biçimde zor-şiddet yöntemlerinden uzak durma çağrısında bulunuyoruz.

Ayrışma temelinde yaşanan sorunda taraf olmadığımızı, olamayacağımızı belirtirken, uygulanan zor ve şiddet yöntemleri karşısında kayıtsız kalmayıp, demokratik norm ve ilkeler ekseninde açıktan taraf olduğumuzu aynı açıklıkla beyan ederiz. Halk sınıf katmanları veya bunların örgütlü güç ve bireylerine karşı uygulanan zor ve şiddet tavrına, kimden gelirse gelsin net biçimde karşı çıkar, kınarız. Aynı vesileyle hatırlatmak isteriz ki, meşru müdafaa (kendini koruma) dışında, uygulanan ya da maruz kalınan şiddet davranışları vb. bahane edilerek aynı yöntemlere tenezzül edilmesine de aynı katılıkla karşı çıkar, tavır alırız.

Demokratik güçler arası birliklerin yaşamsal önemde bir ihtiyaç olarak öne çıktığı günümüz şartlarında,  ilgili dostlarımız arasında yaşanan sorunlar talihsiz bir gelişme olduğu kadar üzücüdür de. Bahis konusu sorunun olumsuz etkisi yetmezmiş gibi, kullanılan yöntemlerin gerici zora vardırılmasıyla olumsuzluk iyice büyütülmektedir. Dolayısıyla halka, devrime, yapı ve kitlesine karşı sorumluluk taşıyanlar, bu değerlere zarar veren kaba şiddet yöntemlerinden bir an önce elini çekmeli, hem yapıları açısından ve ham de genel devrimci değerler açısından yıkıcı ve tahripkâr yöntemlerden kesinlikle uzak durmalıdır. Sorun sadece bir iç sorun değil, kullanılan gerici yöntemler itibarıyla tüm halkın ve devrim cephesinin sorunudur. O halde yıkıcı ve gerici yöntemlere ulaşmış olan sorunun ortak demokratik-devrimci platformlarda tartışılarak çözülmesi yoluna gidilmelidir. Ancak bundan da önce ilgili muhataplar ilke ve ideolojik dayanaklarını bir kez daha düşünmeli, demokratik ve sosyalist hareketteki eski tecrübelerin sonuçlarını hatırlamalı ders çıkararak hatalı yöntemleri tez elden terk etmelidir.

Devrimcilerin devrimcilere şiddet uygulamasını salık veren, sebebiyet ve izin veren veya yaratan devrimci bir çizgiden söz edilemez, böyle devrimci bir çizgi olamaz. Nasıl bir devrimci çizgidir ki, farklı fikirler taşıyan ve ayrışan devrimcilerin birbirine şiddet uygulamasını öngörüyor? Açık ki, bu zemindeki şiddet devrime hizmet etmeyen, uygulayana da hizmet etmeyen tüm özüyle gericidir. Koşulsuz ve tartışmasız terk edilmelidir.

Bir kez daha ilan ediyoruz ki, demokratik kurum, güç ve kişilere uygulanan zor ve şiddet kimden gelirse gelsin gericidir ve Federasyonumuz ilkesel olarak bu gerici metodun karşısında tavır alacaktır.

Demokratik Haklar Federasyonu