BÖG’den açıklama: “O, Ararat’tan Filistin’e, Dersim’e, Ermenistan’a oradan Rojava’ya akan devrim rüzgârıydı”

Rojava’da devrimci savaş görevlerini yerine getirirken ölümsüzleşen Nubar Ozanyan (Orhan), Birleşik Özgürlük Güçleri (BÖG) Rojava Komutanlığı tarafından anıldı. Kendi resmi twitter adresinden açıklamayı yayınlayan Birleşik Özgürlük Güçleri Rojava Komutanlığı, “Orhan Bakırcıyan Faşizme Karşı Savaşımızda Pusulamızdır!” dedi. Açıklama şu şekilde:

 

40 yıllık devrimci savaşımında devrimin zaferini yaşamış ve yaşatmıştır!

“14 Ağustos 2017 tarihinde TKP/ML TİKKO Rojava komutanı Orhan Bakırcıyan (Nubar Ozanyan) ölümsüzleşmiştir. Orhan yoldaş 40 yıllık kesintisiz devrim mücadelesinde savaş cephelerinde en ön saflarda yer almış, fedai duruşunu bozmamış, kendini herşeye vermiş, yaşamda dönemin devrimci görevlerini gerçekleştirmede örnek olmuş bu çizgide ilerleyerek Türkiye ve Ortadoğu devrim mücadelesine unutulmaz bir değer bırakmıştır. Yaşamım devrim ve sosyalizm yoluna adayarak, sarsılmaz iradeye, tükenmez enerjiye ve inanca sahip olan Orhan yoldaş mücadelenin zorluklarına ve engellerine karşı insanlığın çıkarlarını ve devrimci onuru her şeyin üstünde tutarak kesintisiz 40 yıllık devrimci savaşımında devrimin zaferini yaşamış ve yaşatmıştır” denilen açıklamada, Orhan Bakırcıyan’ın mücadeledeki 40 yıllık ısrarına ve kararlığına dikkat çekildi.

 

“Ermeni feda geleneğinin çağdaş komutanı”

“Kapitalist emperyalistlerini ve bölge gericilerinin ülkemiz ve bölgemizde işçi sınıfına ve ezilen tüm halklara kurşunlar ve bombalar yağdırdığı dönemlerde tüm bu gericiliklere karşı mücadele çizgisini en üste çekerek yenilmez bir savaş ve yaşam gücü olarak özgürlük mücadelemizde ölümsüzleşen Orhan yoldaşımızın yaşamı devrimci savaşımızın yol göstericisidir. Mücadelemize öncülük eden Orhan yoldaşın fedakârlıkları ve yarattığı değerler bütünü bugünün adanmışlarında hayat bularak, yaşamda ve savaşta büyüyecek ve bizi devrime taşıyacaktır” sözlerine yer verilen açıklamada, Nubar Ozanyan’ın Ermeni feda geleneğinin çağdaş komutanı olduğunun altı çizildi:

“Soykırım yaşamış, mazlum, emekçi Ermeni halkının acılarına tutunup ARARAT’ın zirvelerine çıkarak devrimci savaşın çıtasını yükseltmeye çalıştı. Adını aldığı Ermeni fedai geleneğinin çağdaş komutanıydı. Martager yoldaş TKP/ML-TİKK0’nun yükseklere çekilmiş en iddialı, en kararlı aynı zamanda en mütevazi savaş ve direniş bayrağıdır. O, Ararat’ın savaş zirvesinden Filistin’e, Dersim’e Ermenistan’a oradan Rojava’ya akıp giden bir devrim rüzgârıydı. “

 

Açıklama şu sözlerle sona eriyor:

“Orhan yoldaşımız ve tüm devrim şehitlerinin yarattığı değerlere sahip çıkmak onları büyütmek ve zafere taşımak Özgürlük Gücü ve Komünarlar olarak sözümüzdür. Türkiye ve Kürdistan devrim tarihinin yarattığı yüce değerler yolumuzun ışığı ve halkların umududur. Özgürlük Güçleri Orhan yoldaşımızın bize bıraktığı çizgide ilerleyerek tarihsel siyasal haklılık ve doğruluğun gerçekliğinin sağlamlığı ve enerjisi ile Orhan yoldaş şahsında tüm devrim şehitlerinin ideallerini zaferle taçlandırmak için mücadele edecek ve zafere doğru yürüyüşünü kesintisiz bir şekilde sürdürecektir..

Komutan Yoldaş Orhan Bakırcıyan Ölümsüzdür!

Yoldaş Martager Yaşıyor TKP/ML Savaşıyor!

Devrim Şehitleri Ölümsüzdür!

Yaşasın Devrim Yaşasın Sosyalizm!”