Avrupalı Maoistler bir ilk buluşma gerçekleştirdi: “Maoizm bayrağı altında birleşin!”

H. Merkezi: Avrupa Marksist-Leninist-Maoist parti ve kuruluşlar bir araya gelerek ilk toplantılarını gerçekleştirdiler. Maoist Komünist Parti Yapımı Komitesi, Komünist Parti’nin Kuruluşu için Galiçya Komiteleri (Maoist),Avusturya Komitesi Kızıl Bayrak (FRG), Maoist Komünist Parti-Fransa’nın katıldığı toplantının ardından Avrupalı Maoistler “Bütün ülkelerin proleterleri birleşin!” diyerek bir açıklama yayınladılar.

Avrupalı Maoist taraflar olarak ilk kez bir araya geldiklerini belirten bileşenler, Uluslararası Komünist Hareketin bir parçası olarak Avrupa kıtasında komünistlerin birliği için verilen mücadeleyi hareketlendirmek için bağlarını güçlendirme ve karşılıklı koordinasyon yaratma hedeflerini bu toplantı vesilesiyle tamamladıklarını vurguladılar.

 

“Halk savaşlarının kazanması için dayanışma içerisinde olacağız”

Bu toplantıyı, revizyonizme karşı caydırıcı mücadele temelinde, dünya proleter devrimine daha iyi hizmet etmek için tartışmanın, teorik ve pratik ortak mücadelenin başlangıcı olarak görüyoruz” diyen bileşenler, toplantıya davet edilen fakat belirli sorunlardan dolayı katılamayan Latin Amerikalı Maoistlerin Beşinci Toplantısının Belgelerini incelediklerini belirterek “Bu belgelerin, Uluslararası Komünist Hareket selamındaki iki hatlı mücadelenin gelişimine önemli bir katkı olduğu düşüncesindeyiz” dediler ve şunu eklediler:

Belgelerde ele alınan tüm konuları derinlemesine inceleme ve tartışmaya ihtiyaç duyuyoruz, kardeş partiler ve organizasyonlar arasında verimli bir tartışma için bir temel oluşturduklarından eminiz. Halk Savaşının evrenselliğinin, istisnasız olarak tüm ülkelere uygulanabilir uluslararası proletaryanın en yüksek askeri teorisi olarak tanınmasının önemini özellikle vurguluyoruz.

Demokratik devrimi zafere götürmek için mücadele eden Peru, Filipinler, Türkiye ve Hindistan’da Halk Savaşları’nı, yoldaşları ve kitleleri yöneten Komünist Partilere sıcak selamlar gönderen Avrupalı Maoistler “Sosyalist devrim ve kültürel devrimlerle kesintisiz olarak komünizme doğru yürümeyi amaç edinenler Halk Savaşı’yla devam ediyor. Bu partiler, dünya proleter devriminin yeni büyük dalgasının ön planında duruyor ve onlarla enternasyonalist sınıf dayanışması çalışmalarımızı pekiştirmeye ve Halk Savaşlarının zafer kazanması için onlarla dayanışma içerisinde olmaya gayret göstereceğiz” dediler.

 

“Üçüncü Dünya ülkelerindeki komünistlerin yeniden inşasını destekleyeceğiz”

Emperyalizm tarafından ezilen ülkelerin tüm Marksist-Leninist-Maoist Partileri ve Örgütlerine en sıcak selamlarımızı gönderiyoruz” diyerek açıklamasını sürdüren bileşenler, “Dünya proleter devriminin temelini oluşturan Üçüncü Dünya ülkelerinde Halk Savaşı’nı başlatma mücadelelerinde onları destekleme ve Komünist Partilerini askeri partiler olarak yeniden kurma konusunda yardımcı olmaya söz veriyoruz” dediler.

Emperyalizme karşı “İşgalcilere ölüm” sloganını yükselttiklerini belirten Avrupalı Maoistler, “üçüncü dünya ülkeleri” olarak tanımladıkları emperyalizm işgali altında olan ülkelerdeki Maoist örgüt ve tarafların silahlandırılması konusunda çaba içerisinde olacaklarını belirterek buralardaki Maoistlere “Yoldaşları, legalizmi ve ekonomizmi reddetme, emperyalist şovenizmin herhangi bir ifadesine karşı acımasız bir mücadele çağrısında bulunuyoruz” sözleriyle seslendiler.

 

“Komünizme kadar halk savaşı!”

Açıklamada Maoist tutsakların süreçlerinin de yakından takip edileceği vurgulanarak şunlar söylendi: “Savaş esirleri ve dünyadaki siyasi mahkumların yaşamlarını ve haklarını savunma konusundaki ciddi taahhüdümüzü teyit ederiz. Maoizm’i Marksizm’in üçüncü, en yeni ve en yeni safhası olarak tanımlayan Başkan Gonzalo’nun hayatını savunma ihtiyacına özel dikkat gösteriyoruz ve bugün Marksist olmanın Marksist-Leninist-Maoist olmasının ve savaşmaya devam etmenin vasıtası olduğuna karar verdik. Aynı zamanda, Ajith, Gandhy ve Saibaba yoldaşları gibi, hapsedilen komünistleri ve devrimcileri Hindistan’da savunmak için mücadele etme sözümüzü de ifade ediyoruz.

Bağlarımızı ve koordinasyonumuzu her kademede güçlendirmek, bu bağlamda bu yıl Temmuz ayında Almanya’da yapılacak olan G20 zirvesine karşı protestoların bir parçası olarak ortak faaliyetler geliştirmek ve Sosyalist Ekim Devrimi yaklaşan Kasım ayındaki 100. yılını kutlamak için aldığımız kararı sıkı bir şekilde teyit ediyoruz” denilen açıklama “Maoizm bayrağı altında birleşin! Emperyalizm, tepki ve revizyonizmle savaşırken, ayrılmaz ve ayrılmaz bir şekilde savaşın! Komünizme kadar halk savaşı!” sloganları ile sona erdi.